Gratulerer!

Flere har allerede fått sitt juleønske oppfylt i årRett før jul fikk mange ansatte og soldater på tampen av sin førstegangstjeneste ett av sine juleønsker oppfylt – tilbud om utdanning ved Hærens lagførerskole eller Befalsskolen.

For første gang ble FOS gjennomført i desember. Et opptak til to helt nye utdanninger, ved to nye utdanningsavdelinger. Befalsskolen er på Sessvollmoen og Hærens lagførerskole er lokalisert på Rena. Dette er to helt vesentlige utdanningsinstitusjoner for Forsvaret, hvor man skal utdanne ledere for Forsvaret, selv om nivået og fokuset skal være noe forskjellig. Etter endt utdannelse skal man kunne bekle befalsstillinger i Forsvaret eller fungere som lagfører og instruktør i Hæren.

Hærens lagførerskole starter sin første utdanning 4. februar 2019. Skolen har kapasitet til 80 elever i hvert kull, og – basert på opptaket de foregående to ukene, vil første kull være tett opp til dette antallet. Elevene som starter på utdannelsen har gjennomført førstegangstjeneste, eller er ansatt som grenader i Hæren.

Gjennom opptaket har det vært vektlagt at alle er kvalifiserte og at de skal tilbake til den avdeling og det fagfeltet de hadde når de møtte til seleksjon. Dette har Hæren fått til for de aller fleste, selv om en del av de yngste nok må akseptere et skifte etter at de har bestått lagførerskolen. Og alle er nå godkjent for eventuell videre utdanning i Forsvarets OR-korps, da kravene for lagførerutdanningen er de samme som for opptaket til Befalsskolen.

Hæren kalte inn 221 søkere til opptaket. Blant disse var 22,4 prosent kvinner. Etter endt seleksjon sto 98 kandidater igjen, hvorav 20 var kvinner. Det var flere kvalifiserte enn antall plasser, og derfor har mange grenaderer fått tilbud om utdanning ved Befalsskolen. Av de som starter på lagførerkurset, kommer svært mange fra førstegangstjenesten. Under forutsetning av at alle består utdanningen, vil det bli ca. 70 nytilsatte i Hæren etter uteksaminering.

Befalsskolen på Sessvollmoen har planlagt og etablert en helt ny utdanning i løpet av høsten. Dermed betyr oppstarten 7. januar en «skarp gjennomføring» for første gang. Skolesjefen har bekreftet en travel og intens høst. Nå er skolesjefen og hennes stab supermotiverte og «en smule» spente på det første kullet. Befalsskolen har et plantall på 70 elever per kull., og etter opptaksrådet er det 70 elever som fikk tilbud om plass. Planen for 2019 er at Befalsskolen skal utdanne 140 militære ledere. Slik det ligger an etter opptaket vil dette tallet bli nådd. Imidlertid blir fordelingen av plassene på H-S-L annerledes enn hva plantallene tilsier – Hæren har fått økt antall elevplasser.

219 kandidater ble kalt inn til opptak og seleksjon ved Befalsskolen. Etter feltperioden var det 135 kandidater som fortsatt var med i vurderingen. Det var ingen kandidater som ga seg frivillig i løpet av opptaket! Dette er rekord, og sier noe om motivasjonen for å bli militær leder. Dersom man ser bak tallene, har også erfaringsnivået blant søkerne gått noe opp. Hærens søkere har en gjennomsnittlig tjenestetid på 5,1 år, Luft 3,9 år og Sjø 2,8 år.

FOS ble profesjonelt gjennomført og hadde svært solide kandidater som danner et grunnlag for suksess i fremtiden. Hær, Sjø og Luft vil i løpet av 2019 bli tilført flere kompetente ledere og vil med dette styrke den operative evne!