Gjennomslag for pendlere til sjøs!

Trekking av tid begynner først når du bytter stilling fra sjø til land.5 års regelen

BFO har gjennom krav fått gjennomslag for at personell som er godkjente pendlere (seilende) med fri kost / losji først skal begynne å "trekke tid" den dagen de går inn i stillin gpå land.

Det har vært en stor gruppe som har gått fra stilling om bord, til stilling på land, som har fått melding om at de må betale for kost / losji grunnet at de har "brukt opp" sine 5 år med fri kost / losji når de har vært om bord.

BFO begrunnet kravet med at Kompensasjonsavtalen allerede har en bestemmelse som sier at alt personell tilstås fri kost / losji og at det derfor er urimelig at pendlere skal bruke opp sine 5 år all den tid de er omfattet av den bestemmelsen.


Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521