Forsvarsbudsjettet

Før tok Forsvaret vare på meg, nå må jeg ta vare på ForsvaretVilje til 2% målet?

Regjeringen hadde her en gylden sjanse til å vise vilje på 2 % BNP målet. Selv om de holder seg til gjeldende Langtidsplan.

Regjeringen holder seg strengt til Langtidsplanen med noen endringer:

  • Totalt styrkes budsjettet med reelt 2,46 mrd. Det er positivt ift vedtatte langtidsplan
  • Stortingets beslutning om å øke ambisjonsnivået i landmakten finansieres med 341 millioner
  • Det bevilges 312 mill til nye KV fartøy
  • Det legges opp til økt trening og øving, mer seiling i sjøforsvaret og økt bemanning

Det BFO savner er en styrking av driftsbudsjettene samt reelt fokus på personellet. Slik budsjettet nå foreligger vil driftssituasjonen forverres. Dette går særlig utover utholdenhet og reaksjonsevnen. De ambisjons-økningene som skisseres innen øving, trening, seiling og bemanning vil bli krevende. Det er lite påfyll med nytt personell, og kompetanse-produksjonene er redusert gjennom utdanningsreformen. I tillegg ser vi flere steder økende avgang.


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653

Les også

BFO på høring i Stortinget - Landmaktproposisjonen
13.11.2017
Hærens og Heimevernets videreutvikling: "For lite - for sent"
BFO om utdanningsreformen i Forsvaret
19.12.2017
BFO skal være en konstruktiv, men krevende motpart. Hvis ikke reformen understøtter ordning for militært tilsatte bærer det galt avsted. Forsvaret vil etter vårt syn kunne få store rekruttere- og beholdeutfordringer. Samtidig krever vi som minimum at arbeidslivets spilleregler følges.
Hørte vi 2 % ?
26.01.2018
Giv akt spalten i kommende utgave gir et lite spark til regjeringen om 2 % av BNP målet som aldri nås.
Paneldebatt: Forsvarets utvikling, ivaretar dagens Langtidsplan behovet?
13.08.2018
Noen år ut i gjeldene langtidsplan som har tittelen kampkraft og bærekraft er debatten rundt utviklingen av Forsvaret fortsatt sterk.
Joda Erna, 2 % målet er mulig!
06.04.2018
I Dagbladet den 3. april fraskriver statsministeren seg lovnaden de gav på NATO toppmøtet i Wales om at Norge skulle nå toprosentmålet i 2024. En slik bortforklaringer øker ikke muligheten for et robust og utholdende Forsvar tilpasset dagens sikkerhetssituasjon. Det kan synes som om Erna ikke er en tilhenger av Forsvaret, og nå er det blitt tydelig.
FORSVARSSTABEN SVIKTER DE UNGE
08.02.2018
Incentivprosjektet skulle jobbe for økt ståtid. Siste tilskudd på stammen vil ramme de yngste hardt. – Nærmest som å be om at de slutter i Forsvaret», raser nestleder i BFO, Rune Rudberg.