FN-erstatning

Orientering om reglene vedrørende erstatningenDet ble publisert en artikkel om FN-erstatning 24.02 som dessverre ikke var mulig å gjenopprette etter brann i server. Denne artikkelen er derfor publisert på nytt, med kortere innhold. Det er dokumentene nederst på denne siden som er viktig i denne artikkelen. 

FN-erstatning

Dersom du har vært i en FN-ledet misjon og har fått fysiske eller psykiske plager kan du søke om FN-erstatning. Dette gjelder også ved dødsfall. Da kan rettmessig arving/arvinger søke. Regler og fremgangsmåte ser du i dokumentet vedlagt. 


Kontakt

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521