Et tilbud til deg

som ser en fremtid som tillitsvalgt!Alt til det beste for våre medlemmer

BFO har et unikt korps av tillitsvalgte; de er kompetente gjennom å ha dyp kunnskap og selvtillit til å bruke den. Alt til det beste for våre medlemmer!

#Jegertillitsvalgt

#Jegertillitsvalgt er et nytt utdanningstilbud for neste generasjon topptillitsvalgte. BFO har vært sentrale i YS Stat sitt arbeid med å etablere et nytt utdanningstilbud ved Høyskolen Kristiania - og kan nå tilby en utdanning på 30 studiepoeng over to år.

30 studiepoeng over to år!

Vi ser for oss at vi skal ha åtte studenter som på sikt vil kunne bekle rollen som hovedtillitsvalgt eller sentral tillitsvalgt.

Se relaterte dokumenter for mer informasjon om innhold i studiet.

Krav for studie

Det er ikke noe krav om at du har en rolle som tillitsvalgt i dag. Imidlertid må du se for deg at du skal jobbe i Forsvaret en del år til, og at du er motivert for å ta et større ansvar for våre medlemmer en gang i fremtiden. Hele studiet vil bli dekket av BFO, og dette er en utdanning som hjemler permisjon fra arbeidsgiver ref Hovedavtalen i Staten §39-2.

De formelle kravene er at du tilfredsstiller et av følgende krav;

  • Innehar generell studiekompetanse
  • Innehar generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
  • Har behov for en vurdering av realkompetanse.

i tillegg:

  • Du er medlem i BFO
  • Du er motivert for å ta verv for våre medlemmer i fremtiden

Søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist for å fremme din interesse er 12. november 2021.

Det vi trenger er;

  • Navn og tilsetting
  • Erfaring som tillitsvalgt
  • Kort hvorfor du mener at vi skal satse på akkurat deg

Søknaden sendes til BFOs kompetanseutvikler; jon.vestli@bfo.no innen fristen.

Oppstart

Studiet starter med en samling 12 - 14 januar 2022. Utdanningen er nettbasert slik at du selv kan lage en studieplan som passer inn i en ellers travel hverdag.

Dersom du har noen spørsmål om dette - send en e-post til kompetanseutvikleren!

Søk da vel!


Kontaktpersoner

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907