Erfaringsbasert master i praktisk lederskap

Et utradisjonelt, nyskapende, utfordrende og krevende programVi lurer på om du

 • Har en Bachelor?
 • Vurderer en master?
 • Har 3 år med yrkespraksis, hvor 2 av disse er i en lederfunksjon?
 • Har du ikke det som er beskrevet over, så fortvil ikke:

Offiserer med fullført krigsskole vil bli vurdert for opptak uten å ha gjennomført praksis i 3 år etter endt utdannelse. Offiserer som søker oppfordres til å levere motivasjonsbrev. 

Har du svart ja på de fleste spørsmål over? Da anbefaler vi deg å lese videre. Det er viktig å presisere at studiet gjelder også for deg som ikke har gått krigsskole, men da må du oppfylle opptakskravet over med 3 års yrkeserfaring hvorav 2 av disse med lederfunksjon. Les mer om opptakskrav her.

NYHET i 2019!

Høyskolen Kristiania introduserer en ny erfaringsbasert mastergrad i praktisk lederskap, tilpasset deg som er i arbeidslivet. Utdannelsen tilbys på deltid over 3 år. Undervisningen er samlingsbasert i motsetning til mange av de andre studietilbudene som er nettbasert. Undervisningssamlingene er utviklet i samarbeid med lederutviklingsmiljøer ved EDHEC Business School og Timbr. Gjennom studiet vil du utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne lede i en krevende og uforutsigbar hverdag. Studiet er oppdatert for et arbeids- og organisasjonsliv i hurtig endring. Herunder utvikling innen teknologi, økonomi og klima som setter dagens premisser, og hvordan du kan utvikle ditt lederskap i et krevende terreng. Masteren kombinerer forsikringsbasert lederutvikling, med personlig utvikling, slik vi også kjenner det fra Forsvaret. Les mer om utdannelsen, samarbeidspartnere, studiemodell, undervisningsform, opptaksinformasjon og karriere her.

Som BFO- medlem får du 15% rabatt på studiet. For å få mer utbytte av ditt medlemskap oppfordrer vi deg til å søke BFO - stipend. For studier i 2019/2020 kan du søke om dette fra 1. juni - 30. august. Les mer om medlemsfordelen med Høyskolen Kristiania.

Nøkkelinformasjon

 • 15 % rabatt på studiet (Se hva hver enkelt modul koster her)
 • Mastergrad, 90 studiepoeng
 • Modulbasert ( 3 moduler)
 • Oppstart september 2019
 • Perfekt ved siden av jobb: Deltid over 3 år
 • Rullerende opptak
 • Samling i Paris med EDHEC Business School
 • Ca. 3 samlinger pr. semester ( Ligger under undervisningsform - Samlingstidpunkter)

Er du klar for faglig påfyll?

Dette er et helt nytt studie i 2019, hvor det for åpnes opp for at krigsskoleutdannede offiserer kan bli vurdert for opptak selv om man ikke har 3 års praksis etter krigsskolene. Mastergraden i praktisk lederskap kombinerer forskingsbasert lederutvikling med personlig utvikling. 

Studieløp

Ta kontakt hvis du har spørsmål om medlemstilbudet eller BFO- stipendet. Hvis du har spørsmål rettet til studiet og studieplanen anbefaler vi deg å kontakte studieveileder Alexander Hansen fra Høyskolen Kristiania.