Enighet om ny, offentlig tjenestepensjon

I dag ble arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen enige om modell for fremtidens offentlige tjenestepensjon.Fremtidsrettet løsning

- Vi er fornøyd med å ha fått på plass en fremtidsrettet løsning. Dette er en merkedag, sier nestleder YS, Erik Kollerud.

På grunn av levealdersjustering av pensjonene, som Stortinget vedtok i 2005, gir dagens pensjonsmodell stadig dårligere pensjon for hvert nytt årskull. I tillegg kan man i dag ikke opptjene høyere tjenestepensjon ved å stå i jobb lenger enn 30 år.

- Derfor har det vært viktig for YS å finne en løsning som gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, samtidig som man ivaretar hensynet til de som må gå av tidlig, enten på grunn av helse eller særaldersgrense. Det har vi funnet frem til nå, sier Kollerud.

Eget kapittel om særalder, der det vil være en påfølgende prosess.

Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til å bli påslagsordninger med livsvarige ytelser, og som kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i jobb frem til man er 75 år skal gi opptjening.

- En nødvendig avtale, sier Leder BFO

Dette er en nødvendig avtale som bringer framtidens pensjon videre etter at levealder justering kom. Vi har fått til overgangsordninger som sikrer bra, men dette blir viktig å følge opp. I tillegg vil det være påfølgende prosesser når det gjelder særalder. Dette blir viktig for våre medlemmer både når det gjelder selve aldersgrensen og nivået på pensjonen.

BFO vil følge dette opp tett!


Vil du lese mer om den nye avtalen, logg inn.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem