Enighet i lønnsoppgjøret

Vi har valgt en løsning som gir mer lønn til alle BFOs medlemmer.Gir både et sentralt tillegg og en solid pott til lokale forhandlinger

Staten og YS Stat ble i dag torsdag enige om årets lønnsoppgjør.

– Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en solid pott til lokale forhandlinger, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av den økonomiske rammen med et kronebeløp på kr 5 100 til og med lønnstrinn 47 deretter 1,25 % (fra ltr. 48) per 1. mai som et generelt tillegg til alle.

Det avsettes 1,9 % per 1. juli til lokale forhandlinger.

Til sammen gir dette et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget på 2,8 prosent.

 


Vi er fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for kravet om et sentralt tillegg.

Vi er også fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for kravet om et sentralt tillegg. Dette sikrer alle en lønnsutvikling.

I tillegg får vi en solid avsetning til lokale forhandlinger sier Pål N. Arnesen.

Det er i tillegg avtalt at alternativ 1 og 2 i alle lønnsrammer tas ut og at dagens alternativ 3 blir nytt alternativ 1. Dette vil gi en lønnsøkning til alle som i dag er innplassert i alternativene 1 og 2 som nå blir innplassert i dagens alternativ 3.

Det blir etablert to nye alternativer på toppen av alle lønnsrammer som vil gi våre tillitsvalgte et større mulighetsrom i de kommende lokale forhandlinger.

Økning av ubekvemstillegg.

Skumringstillegg økes fra kr 12,- til kr 15,-, lør-/og søndagstillegg økes fra kr 52,- til kr 55,-, beredskapsvakt utenfor arbeidssted fra hhv kr 5,- og 10,- til kr 10,- og 20,- og kompensasjon for delt dagsverk økes fra kr 145,- til kr 200,-.

Andre tillegg

Taket for variable pensjonsgivende tillegg i vedlegg 4 økes fra kr 56000 til kr 66 000.

Lånerammen i Statens Pensjonskasse for boliglån økes til 2 millioner.

Partene er videre enige om å videreføre et arbeid innenfor følgende områder i kommende tariffperiode

Dersom avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor er godkjent og lagt fram for Stortinget, vil partene i mellomoppgjøret 2019 forhandle om forbedringer av pensjonsgivende variable tillegg som skal inngå i ny offentlig tjenestepensjonsordning.

Partene vil i tillegg forhandle om nødvendige tilpasninger i HTA der ny lov om offentlig tjenestepensjonsordning åpner for regulering gjennom tariffavtale. Med forbehold om at avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor blir innført, er partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg som skal inngå i pensjonsopptjening/pensjonsgrunnlaget for ansatte i staten.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport senest 1. mars 2019.

Partene er i tillegg enige om en fortsatt forenkling og modernisering av lønnssystemet i staten og at det i perioden skal arbeides videre med særlig fokus på lønnsrammer og stillingskoder. Dette arbeidet skal påbegynnes høsten 2018.

- Etter en krevende mekling mellom partene har dette blitt et godt oppgjør for våre medlemmer sier Rune Rudberg, Nestleder BFO

Ny lønnstabell fra 1. mai 2018

Ltr

Ny lønn

 

19

296 300

291 200

20

299 800

294 700

21

303 500

298 400

22

307 100

302 000

23

310 900

305 800

24

314 800

309 700

25

318 900

313 800

26

323 000

317 900

27

326 900

321 800

28

330 800

325 700

29

334 500

329 400

30

338 400

333 300

31

342 000

336 900

32

346 000

340 900

33

349 800

344 700

34

353 900

348 800

35

358 000

352 900

36

362 200

357 100

37

366 800

361 700

38

371 500

366 400

39

376 100

371 000

40

381 100

376 000

41

386 100

381 000

42

391 800

386 700

43

397 200

392 100

44

403 200

398 100

45

409 100

404 000

46

415 100

410 000

47

421 700

416 600

48

428 490

423 200

49

435 476

430 100

50

442 361

436 900

51

449 449

443 900

52

456 941

451 300

53

464 839

459 100

54

472 331

466 500

55

480 634

474 700

56

488 531

482 500

57

497 036

490 900

58

505 845

499 600

59

515 160

508 800

60

524 171

517 700

61

534 094

527 500

62

544 421

537 700

63

555 053

548 200

64

565 481

558 500

65

576 113

569 000

66

586 541

579 300

67

597 375

590 000

68

607 703

600 200

69

619 346

611 700

70

631 699

623 900

71

646 684

638 700

72

658 328

650 200

73

669 971

661 700

74

682 223

673 800

75

695 486

686 900

76

713 610

704 800

77

731 430

722 400

78

754 920

745 600

79

778 714

769 100

80

802 609

792 700

81

825 998

815 800

82

848 779

838 300

83

871 256

860 500

84

893 936

882 900

85

922 286

910 900

86

950 434

938 700

87

978 986

966 900

88

1 001 363

989 000

89

1 024 043

1 011 400

90

1 046 621

1 033 700

91

1 069 504

1 056 300

92

1 091 880

1 078 400

93

1 114 560

1 100 800

94

1 137 139

1 123 100

95

1 159 920

1 145 600

96

1 181 993

1 167 400

97

1 204 166

1 189 300

98

1 226 441

1 211 300

99

1 247 704

1 232 300

100

1 268 764

1 253 100

101

1 290 026

1 274 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238