Endringer i særavtale om ferie for statsansatte.

BFO vant frem med sitt syn - Endringer i særavtale om ferie for statsansatte.Oppdatering 5. juli

Vi har nå mottatt skrivet fra KMD som fastslår at endringer i særavtalen om ferie for statsansatte knyttet til sluttoppgjør ikke gjelder for personell som beordres eller disponeres mellom etater internt i Forsvarssektoren.

Når det i skrivet henvises til midlertidig beordring som et statlig begrep, er forståelsen for dette all disponering og beordring av militært personell på tvers av etater i Forsvarssektoren ikke utløser sluttoppgjør.

BFO med støtte fra YS Stat

BFO har med støtte av YS Stat fått medhold i at endringene i særavtale om ferie for statsansatte ikke skal berøre militært personell som beordres eller disponeres på tvers av etater i Forsvarssektoren.


Dette er nå avgjort i møter mellom hovedsammenslutningene og KMD

I kort innebærer dette at militært personell som skifter etat i Forsvarssektoren forvaltes videre som i dag i forhold til overføring av ferie og utbetaling av feriepenger.

BFO kommer tilbake med mer informasjon så snart det formelle tilsvaret fra partene i Staten foreligger.


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238