Elev på lagførerskolen - ikke betalt?

Informasjon før elevkveld ved lagførerskolen avslørte at Hæren prøvde seg på en spansk en.Elevvilkår 1G?

Vilkårene som ble innført i forbindelse med gjeldende langtidsplan og utdanningsreformen er kun for de som går på krigsskolene i regi av Forsvarets Høgskole. Disse vilkårene har aldri vært ment brukt på andre kurs i Forsvaret. Dette hadde tydeligvis Hæren ikke fått med seg.

Ved innkalling til elevkveld for organisasjonene, fikk BFO oversikt om at 59 elever på lagførerskolen var tatt opp på elevvilkår 1G og at de skulle bli tilsatt som OR2 ved bestått lagførerkurs. Altså i strid med regelverket.

BFO har i dag tatt dette opp med arbeidsgiver, og før vi nå tar helg har BFO fått bekreftet at alle elever på lagførerskolen nå blir ansatt og får lønn etter gjeldende regelverk for militært ansatte.


Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653