Dom i saken om ettervirkning av undervisningstillegget

Ble dessverre ikke den julegaven vi hadde håpt på.Sakens kjerne

Kjernen i saken er individuell ettervirkning av undervisningstillegget som fulgte av særavtale som ble sagt opp til bortfall, og omhandler totalt ca. 450 medlemmer av BFO og NOF.

Partene var uenige både om karakteren av tillegget og om rettsregelen individuell ettervirkning av tariffavtale.

Oslo tingrett har funnet det sannsynliggjort at undervisningstillegget var et standardisert overtidstillegg. Oslo tingrett har videre kommet til at hovedtariffavtalens regulering av overtidsgodtjørelse stenger for individuell ettervirkning av undervisningstillegget.

BFO og NOF vil nå gjennomgå og analysere dommen, før vi tar stilling til ankespørsmålet etter jul.