Dette må Høyre vedta om Forsvaret

Ønsker politikerne egentlig et bedre og mer kompetent forsvar, eller ønsker de kun å spare penger?BFOs opplevelse av virkeligheten:

- Avdelingene blir mindre, men påstås bedre.

- Utdanningen blir kortere og billigere, men påstås bedre.

- Kompensasjonsavtaler og incentiver blir dårligere, blir lojaliteten og innsatsen bedre av det?

Alle dokumenter beskriver et behov, og en plan for et bedre og skarpere Forsvar, men går man inn i dokumentene så dreier alt seg om å spare penger.


- Vi anser oss selv som en velferdsstat, med rette. Men all velferd baserer seg på nasjonal trygghet. Forsvaret skal vel også i fremtiden sørge for denne tryggheten, spør nestleder BFO, Rune Rudberg.

BFO vil hevde at den norske befolkning nå vil legge merke til hvordan partiene i praksis prioriterer forsvaret av landet. Og vil stemme deretter.

- Det er nok retorikk nå. Vi er lei av at fine ord og lovnader som viser seg å utelukkende være kostnadskutt som svekker forsvarsevnen snarere enn å forsterke når festtaler blir til praksis, fremholder Rudberg.

BFOs forslag til vedtak på Høyres landsmøte

"Høyre går inn for at det skal bevilges minimum 2% av BNP til forsvar snarest mulig, og senest innen utgangen av 2018."

Skulle noen hevde at dette er en tidsfrist som ikke er til å leve med er de hjertelig velkommen til å kjenne på hvordan det oppleves å jobbe i Forsvaret for tiden. Der er tidsfristene enda knappere.

All annen politikk hviler på forutsetningen av at vi selv bestemmer i eget land. Da må vi vise til omverdenen at vi både har evne og vilje til å forsvare oss om vi må. NATO er en allianse som er fundert på at alle bidrar til vår kollektive sikkerhet. 2% er vedtatt. Nå må den praktiske politikken følge opp. Norske politikere kan ikke forvente å nyte, uten selv å yte.

Vi må vise til omverdenen at vi både har evne og vilje til å forsvare oss om vi må.

BFO ønsker Høyre lykke til med viktig gjerning på landsmøtet. Vi står gjerne til disposisjon gjennom helgen skulle noen ønske uttalelser på vegne av de som forsvarer landet vårt idag.

Politisk ledelse i BFO

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377