Det er tid for handling!

I disse dager er behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret inne i siste fase på Stortinget. Mye av bakteppe for innholdet i planen som er lagt fram er tuftet på de endringene vi har opplevd og opplever i våre nærområder som har bidratt til en mer usikker situasjon.En usikker situasjon.

Dette var også et av hovedtemaene når årets siste møte i Nordic Officers Alliance (NOA) ble avholdt i Stockholm.

Høsten 2015 reiste vi mange av de samme spørsmålene og utfordret de respektive beslutningstakere i de nordiske land til å faktisk ta tak i den usikkerheten vi så rundt oss. Stadig synkende budsjetter over tid og press på økonomiene har medført en utvikling med mindre robusthet og mindre evne til å sikre våre verdier. Dette er en trend som har skjedd i alle de nordiske landene. For oss som organisere militært personell er det viktig å gi våre syn på situasjonen. Dette tydeliggjøres nå gjennom en felles pressemelding.

Det vi ser er at det ikke er tilstrekkelig vilje til å ta tak i situasjonen.

De små endringene som har kommet er ikke tilstrekkelige til å snu trenden og etablere et sterkere Forsvar. Gjennom møte i NOA ser vi den styrken det ligger i å kunne fronte et felles budskap og utveksle erfaringer.

Vi ser tydelig at det mange områder er de samme utfordringene som treffer, men de kommer på ulike tidspunkt, noe som medførere at erfaringene kan nyttes på tvers av landegrensene.

Dette budskap vil BFO ta med seg inn i det videre arbeidet med langtidsplanen og budsjettet for 2017. Kontaktperson for pressemeldingen er

Jens Jahren 

Leder BFO 

tlf: 930 05 202.


Åpent innhold.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem