LINK til webinar: Den militære profesjon – mister Forsvaret seg selv?

Webinar tirsdag 26.01 kl.1130-1300Tirsdag 26.01 kl.1130-1300

BFO mener at Forsvaret har mistet grepet om sin egen profesjon. Gjennom OMT, utdanningsreformen og nå sist Svendsen-utvalgets forslag ser man en utvikling som ikke styrker profesjonsidentitet og -utvikling, men snarere vanner den ut og gjør profesjonsutøveren om til en yrkesutøver. 

BFO inviterer alle til et åpent Webinar hvor vi setter søkelyset på viktigheten av et bevisst forhold til den militære profesjon som en viktig del av Forsvarets grunnmur og identiteten til den enkelte soldat; Lojaliteten, tilliten, kunnskapen, ferdigheten og holdningene som bygges langsomt sammen fra individer til avdelinger som skal forsvare deg og meg. 

Sett av tirsdag 26.januar kl.1130-1300 

Målet er at webinaret skal være en start på en mer konstruktiv behandling av temaet i det offentlige ordskifte om Forsvarets videre utvikling.
BFO har vært så heldige at vi har fire ulike kapasiteter som vil dele sine tanker og forskning; Professor Tom Karp vil innlede med et blikk fra utsiden, Oberstløytnant Harald Høiback bruker historiens lyskaster og dekan ved Forsvarets Høyskole Tor-Erik Hanssen snakker om hvordan man utvikler profesjonsutøveren i dag. Kaptein Kim-Oddar Kristiansen jobber operativt i det daglige og trekker på egne erfaringer og refleksjoner. Leder Jens B. Jahren vil innlede og delta i den avsluttende paneldebatten. 

Webinaret ledes av Oberst Petter H. F. Lindqvist.

Deltakere

Professor (PhD) Tom Karp

Karp har ansvaret for utvikling og program for en erfaringsbasert master i praktisk lederskap ved Høyskolen Kristiania; «Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap.»– Tom Karp, studieprogramleder og professor i ledelse.

Oblt (PhD) Harald Høiback

Høiback er for øyeblikket nestkommanderende ved Forsvarets museer. Han har i løpet av de siste tre årene skrevet flere artikler om dette temaet. Se her for noen av dem.

Dekan (PhD) Tor-Erik Hanssen 

Hanssen har det faglige ansvaret for utvikling av fremtidens offiserer ved krigsskolene og Forsvarets Høyskole.

Sjefssersjant Jan Helge Dale 

Sjefssersjant ved Forsvarets Høyskole.

Kaptein Oddar Kristiansen

Kristiansen er offiser med utdanning fra Krigsskolen på Linderud (2013-2016). Han startet som soldat i Kirkenes og var grenader før han startet offisersutdanningen på Krigsskolens gjennomgående utdanning. Han er også medlem av BFOs Hovedstyre.

Oberst Petter H.F. Lindqvist

Lindqvist har de siste årene jobbet med å etablere forståelse og utvikling av hva FN-operasjoner innebærer av kompetansebehov og utfordringer. Han har bla vært tilknyttet NUPI og har etablert nettlæring om temaet. Lindqvist vil fungere som moderator på webinaret.

Leder BFO Jens B Jahren

Innleder webinaret og deltar også i panelet.


Kontakt

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907