Debatt: Forsvarets Fremtid, er vår sikkerhet ivaretatt?

De 13 Oppropsorganisasjonene inviterer til debatt som sendes direkte på nett!Direktesendt debatt

6. Mai klokken 1530 sender vi debatten direkte på nett.

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til langtidsplan med tittel Vilje til beredskap - evne til forsvar.

Planen har fått en blandet mottakelse, og i den situasjonen samfunnet er i nå, så har den dessverre fått lite oppmerksomhet.

De 13 oppropsorganisasjonene inviterer til debatt om emnet og utfordrer politikerne med - er vår sikkerhet ivaretatt?

Du kan se debatten direkte. Når det nærmer seg vil vi komme med mer informasjon om hvordan du kan få sett dette fra der du er.


Hvem er de 13 organisasjonene?

De 13 organisasjonene er:

 • Befalets Fellesorganisasjon
 • Norges Offisers- og spesialistforbund
 • Norges Forsvarsforening
 • Norges Reserveoffisersforbund
 • Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
 • Norsk TotalforsvarsForum
 • Institutt for Forsvarsopplysning
 • Det frivillige skyttervesen
 • Sjømilitære Samfund
 • Norges Lotteforbund
 • Luftmilitært Samfund
 • NTL Forsvaret
 • Parat Forsvar
Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

"Langtidsplanen må endres kraftig for å gi gode løsninger på Norges sikkerhetsutfordringer. Analysene er gode, men svarene må endres"
Jens B. Jahren, Leder BFO

Dette sier noen av organisasjonene

"2 mrd i året er en bra start, men hvordan omsette?"
Torbjørn Bongo, Leder NOF
"Samme sikkerhetspolitisk bilde er lagt til grunn i LTP og FMR. Det er krevende for regjeringen å forklare."
Erik Gustavson, Generalsekretær NROF