Ca. 106 millioner skal fordeles

Lokale lønnsforhandlinger 2019Oppgjøret 2019

BFO viser til denne informasjonen fra fredag 13.11 om kjennelsen fra Statens lønnsutvalg vedrørende lokal lønn 2019. 

Vi er nå i god prosess med Forsvaret i forhold til fordelingen av oppgjøret for 2019, ca.106 millioner.  
Det vil bli et generelt tillegg til alle. Her holder vi på med utregning i samarbeid med Forsvaret og vil informere ut så snart dette er endelig og protokoll signert.  

Virkningsdato vil være 1. juli 2019. 
 
Foreløpig er det ikke endelig klart når oppgjøret vil komme til utbetaling, her presser BFO på for at dette skal kunne skje så raskt som mulig når endelig protokoll er klar.  


Kontaktpersoner lokal lønn

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202