Brudd i forhandling om særaldersgrense

Statens tilbud hadde rasert Forsvaret og vi hadde fått opplevd tidenes personellflukt.For dårlig tilbud!

I dag brøt YS og de andre organisasjonene forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense.

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig, og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud foto: Arkivfoto YS

Ny offentlig tjenestepensjon

I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger også for de som er omfattet av særaldergrenser. Arbeidet med slike løsninger har pågått over tid og fristen for å sluttføre har vært utsatt flere ganger. I dag strandet forhandlingene mellom Regjeringen og LO, YS og Unio om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte.

– Regjeringen har ikke nærmet seg pensjonsnivåene som ansatte med særaldersgrense trenger for å ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre yrkesgrupper. Regjeringen svikter nå disse, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Vi opplever tilbudene fra regjeringen ikke er i tråd med det vi ble enig om i 2018, og et forsøk på å sende regningen til den enkelte ansatte. sier Kollerud.

Å si ja ville være å rasere Forsvaret

- Hadde vi sagt ja til dette tilbudet, hadde vi også vært med på å rasere Forsvaret. En gedigen personellflukt hadde blitt resultatet. Sier Leder BFO Jens B. Jahren.

De på kort sikt, 10 år igjen, er sikret på tidligere avtaler. De langsiktige virkningene for de med 60 års aldersgrense er meget usikker og gir en dårlig pensjon slik det nå ligger. Det blir nå enda viktigere å få på plass pensjon på variable tillegg.

Å si ja til tilbudet ville vært å rasere Forsvaret. Leder BFO, Jens B. Jahren Foto: Lars-Andreas Irgens/BFO

Det er behov for lavere aldersgrenser

I avtalen fra 2018 var alle enige om at det av samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning fortsatt ville være behov for at noen yrkesgrupper har en lavere aldersgrense, som brannfolk, ambulansearbeidere, militære og helsefagarbeidere.

- Vi er skuffet over regjeringens innsats ved forhandlingsbordet. De var ikke villige til å legge nok penger på bordet til å innfri 2018-avtalen ,men velger heller en tilnærming som i realiteten er en rasering av særaldersordningen over tid.
Vi er nå bekymret for de utslag dette kan få på sikt for bl.a. rekrutteringen til beredskapsyrkene i staten som forsvar, kriminalomsorg, politi osv. sier Leder YS Stat Pål Arnesen.

-Dette er mennesker som har gått inn i belastende og krevende yrker i tillit til at det offentlige ville sikre et anstendig inntektsnivå også etter utført tjeneste. Det regjeringen gjør nå er i praksis en styrt avvikling av særaldersgrensene sier Kollerud.

-Offentlig sektor sliter allerede med rekrutteringen til viktige stillinger i samfunnet. Forslaget fra LO, YS og Unio tar høyde for dette. Samtidig er forslaget framtidsrettet, bærekraftig, opprettholder en god pensjon og svarer opp tidligere inngåtte avtaler med regjeringen. Likevel blir våre løsninger avvist, sier han.

– Vi er når som helst beredt til å komme tilbake til forhandlingsbordet, men det forutsetter vilje fra regjeringen til å gi folk en anstendig livsvarig pensjon. Vi har fortsatt tid til å få på plass en rettferdig pensjon for ansatte med særaldersgrenser, sier han.


Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377