Brudd i det statlige lønnsoppgjøret

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i Staten. - Staten har ikke vært villig til å imøtekomme våre krav, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.Etter intense forhandlinger lørdag kveld og natt til søndag ble det klart at brudd var uunngåelig for YS Stat. YS Stat står sammen med Unio og LO Stat, som også har brutt forhandlingene.


Oppgjøret går dermed til mekling.

Pål Arnesen.
Leder YS Stat, Pål Arnesen. Foto: Vetle Daler.

– Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, men våre krav har blitt ikke blitt imøtekommet av staten. Dermed hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til brudd, sier Pål N. Arnesen.

– Selv om partene har kommet fram til en økonomisk ramme i tråd med frontfaget, er det totale tilbudet av en slik art at vi ikke fant å kunne godta det, sier han.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Partene er enige om meklingsfrist 23. mai kl 24:00.

Fakta om YS Stat

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

 

Kontaktpersoner

Pål N. Arnesen, leder YS Stat, tlf 91 63 86 08

Vetle Daler, kommunikasjonsrådgiver, tlf 92 40 53 91