Brudd!

Lønnsoppgjøret i StatenLønnsoppgjøret i Staten

Lønnsforhandlingene for statlig sektor startet 1.september. Det er vår hovedorganisasjon YS Stat som har forhandlet på vegne av BFO og medlemmene. 

Leder BFO Jens B. Jahren sitter i forhandlingsdelegasjonen sammen med leder YS Stat, leder Parat og spesialrådgiver i YS Stats sekretariat. 

Leder BFO Jens B. Jahren

YS Stat hadde et tydelig krav om reallønnsvekst for alle og mulighet for kompetanseheving. 

Lønnsforhandlingene skal være avsluttes innen 15.september ved midnatt.

Brudd i lønnsforhandlingene

YS Stat sammen med LO Stat, Akademikerne og UNIO brøt mandag ettermiddag forhandlingene i hovedoppgjøret i staten. 

Leder for YS Stat, Pål Arnesen, sier at Staten ikke er villige til å gi statsansatte noen form for lønnstillegg. Dermed brøt YS Stat og de øvrige hovedorganisasjonene. 

Statsoppgjøret går nå til mekling, med oppstart hos Riksmegler 23.september. 

YS Stats leder mener at kravene som er fremmet er rimelige, men møter en arbeidsgiver som ikke er villig til å forhandle. YS Stat finner dermed ikke grunnlag for videre forhandlinger. 

Når staten avviser alle våre økonomiske krav har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene. Staten må innta en helt annen holdning når vi møtes i mekling 23. september. 

YS Stats forhandlingsdelegasjon

Leder BFO Jens B.Jahren har sammen med YS leder Pål Arnesen (t.v), spesialrådgiver i YS Stats sekretariat Tore Leirfall og leder Parat Unn Krisin Olsen (t.h) sittet i YS Stats forhandlingsdelegasjon. 

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund: Befalets Fellesorganisasjon, AVYO, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO. 

Les hele artikkelen fra YS Stat her

BFO kommer tilbake med kommentarer på lønnsforhandlingene.