Briste eller bære for Luftforsvaret?

Generalmajor Skinnarland måtte i fjor på kort varsel overta lederskapet for Luftforsvaret. Nå topper hun laget for å ruste seg mot de mange utfordringene Luftforsvaret står ovenfor de kommende årene. Luftforsvarets ledelse er atter fulltallig.Utfordringene står i kø

Vi spurte BFOs hovedtillitsvalgte i Luftforsvaret, Lars Erik Jamtli, om hva han tenker er de største utfordringene for den nye ledelsen.

- Det må være å få til de operative leveransene samtidig med at man skal innføre så mange nye systemer. I tillegg så skal man få utdannet nok offiserer og befal med rett kvalitet i den nye utdanningsordningen. Deretter kommer omorganiseringene på Rygge, Bardufoss, Gardermoen og Ørland samt at man går mot nedlegging av Bodø og Andøya.

Å drive på de to siste basene frem til 2022 og 2024 kan bli en utfordring, spesielt å beholde tilstrekkelig personell med rett kompetanse.

Hvordan har vakansene påvirket Luftforsvarets evne til å løse sine oppdrag?

- Vakanser i ledelsen har det vært siden Generalmajor Per Egil Ryggs sykdom og bortgang i oktober ifjor. Mitt inntrykk er at de som har fungert midlertidig i stillingene har gjort en meget god jobb. Tonje (Generalmajor Skinnarland red.anm.) har brukt litt tid på å finne sin måte å lede LF på, som jeg tror fungerer meget bra ift medbestemmelse og involvering av oss fra organisasjonene.


Innsetting av ny ledelse i Luftforsvaret

BFOs hovedtillitsvalgt var tilstede mandag 26. juni på Rygge. Han betegner innsettingsseremonien som enkel, men god. Den ble ledet av sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland.

Generalmajoren holdt tale under oppstillingen der hun takket fungerende stabssjef, Oberst Torgeir Berg, og fungerende sjef LOI, Oberst Bjørn Stai, som begge gå over i nye stillinger.

Oberst Stai begynner etter ferien i stilling i FD II som er Sikkerhetspolitikk og operasjoner mens Oberst Berg begynner i en nyopprettet stilling i Luftforsvarets ledelse som Chief of Staff. Deretter innsatte hun ny stabsjef i Luftforsvaret, Brigader Aage Longva og ny Sjef Luftoperativt inspektorat, Brigader Rolf Folland.

Generalmajor Skinnarland understrekte deretter viktigheten av at Luftforsvarets ledelse på nytt nå er fulltallig.

260617%20Aage%20Longva-2_0.jpg

Brigader Aage Longva er jagerflyger med erfaring fra 332 og 336 skv og kommer fra stillingen som sjef 132 LV (138LV). Han har tidligere vært sjef for 332 skv på Rygge, arbeidet i FD og har hatt NATO stilling ved tidligere CAOC 9 i High Wycombe i England. Foto: Lars Erik Jamtli

260617%20Rolf%20Folland-2_0.jpg

Brigader Rolf Folland er helikopterflyger og kommer fra stillingen som sjef operasjoner og øving i FD. Før dette var Folland sjef 137 Luftving på Rygge. Foto: Lars Erik Jamtli

 

Etter seremonien på oppstillingsplassen på Rygge ble det arrangert lunsj for alle fremmøtte og både de nytilsatte og de som forlater sine stillinger holdt korte taler.

BFO gratulerer og ser frem til gode og konstruktive diskusjoner til det beste for Forsvaret og personellet.