Bor du i bolig/kvarter som ikke tilfredsstiller kvarterstanderen?

Da bør du bruke malen vi har laget og sende inn et krav!  Dette kan være et krav om kompensasjon for utilfredsstillende kvarter eller krav om reduksjon av husleie.BFO har i lengre tid jobbet med mange problemstillinger som omhandler bolig og kvarter. Vi har nå sett det nødvendig å ta nye grep for å få Forsvaret til å skjønne alvoret i saken. Over tid har man opplevd å ikke nå gjennom hos arbeidsgiver når saker i forbindelse med mangler på bolig og kvarter, tas opp. I «Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret» som regulerer hvilke krav/rettigheter som skal legges til grunn når du får tildelt kvarter er det også tilhørende undervedlegg som regulerer møblement, vask og annet som vi mener binder Forsvaret ift de ansattes rettigheter. Bestemmelsene sier noe om når man kan få kompensasjon ift kategori og rettigheter, men dessverre ikke noe om hva som skal skje når kvarterforholdene oppleves å ha store avvik ift standard, størrelse, tilgang på tilfredsstillende vaskemuligheter, tekjøkken og vedlikehold. BFO mener at det her bør det åpnes opp for at reduksjon av husleie blir en alternativ løsning. 

Med bakgrunn i dette har vi laget en mal for «Krav om reduksjon av husleie» til hjelp for medlemmene. Dette når det er avvik fra «bestemmelser for kvarterstandard i forsvaret». Skjemaet kan dere sende via fif portalen.

BFO håper at flest mulig som har havnet i situasjon der man bor i kvarter som ikke tilfredsstiller kvarterstandarden, sender inn krav om redusert husleie eller utilfredsstillende kvarter. På denne måten håper vi å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på omfanget av utfordringene, og at det kommer til en ordning som gjør at dere ikke betaler for noe dere ikke får.

Malen er tilgjengelig for deg når du logger inn på bfo.no. Da vil den ligge tilgjengelig nederst på siden, under kontaktbilde.

Vedlagt finner du flere dokument som omhandler kvarter i Forsvaret som du må sette deg inn i før du sender inn et krav.

 

 


Kontakt

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238

Logg inn og finn malen - Krav om reduksjon av husleie

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem