BFOs Hederspris til Bjørn Antonsen!

BFOs Hederspris utdeles den som har opptrådt, handlet og utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.Prisvinneren er et av de medlemmene med størst og lengst engasjement som tillitsvalgt i BFO. Gjennom sitt engasjement har han fremstått som en bauta for BFO både lokalt, regionalt og sentralt. Med sine refleksjoner og faglige innsikt høster han stor anerkjennelse blant medarbeidere så vel som ledelsen. Han er en stor kapasitet for BFO som bruker sin erfaring som offiser, tillitsvalgt og livet forøvrig på en fremragende måte. Han er lojal, positiv og empatisk og gjennom dette speiler han BFOs grunnleggende verdier; styrke, uavhengighet og samarbeid.