BFO støtter KNM Helge Ingstad

BFO er imponert over besetningen på KNM Helge Ingstad. Etter den tragiske hendelsen har det vært et voldsomt press fra media og samfunnet via sosiale medier.Avvent kommisjonsrapport!

På tross av det kraftige sammenstøtet ble altså ingen alvorlig skadet, og alle ble evakuert på en god og sikker måte.

Dessverre er fokuset både i media og på sosiale medier å fordele skyld. Det mange ser ut til å glemme er at bak alle de som mottar beskyldningen står det et menneske. Det er på sin plass å minne om at det kun er havarikommisjonene og politiet som etter sine undersøkelser vil sitte med et helhetsbilde av hva som faktisk skjedde, og forhåpentligvis hvorfor.

Støtter mannskap

Sjøforsvaret har gode rutiner for å følge opp mannskapet. Etter vårt skjønn har dette fungert meget godt. BFO har i denne prosessen stilt våre ressurser tilgjengelige for våre medlemmer på fartøyet. Dette er ingen erstatning til det arbeidet som Sjøforsvaret gjør, men er et supplement for våre medlemmer.

Våre tillitsvalgte står klare for medlemmene til samtaler og for å svare på eventuelle problemstillinger. BFO støtter våre medlemmer og arbeidsgiver i hele den prosessen Sjøforsvaret er i nå.


Kontaktpersoner

John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653