BFO-stipendet

Stipendsøknadene er behandletEn populær medlemsfordel

Da har BFO behandlet alle stipendsøknadene, og søkerne vil i disse dager få en e-post som bekrefter tildelingssum og hvordan utbetalingsprosessen skal foregå.

363 søknader kom inn i årets stipendrunde. Dette er en økning på 20 prosent fra 2020-2021, og forteller oss at stadig flere ansatte ser seg tjent med å ta etter- og videreutdanning på egen fritid. Samtidig er det et tankekors at Forsvaret – tilsynelatende, ikke prioriterer å bruke ressurser på det samme, basert på at mange søkere har forespurt om mulighetene til støtte i form av delvis dekning av utgifter eller tid til å få gjennomført samlinger og lesedager. Det er synd at Forsvaret ikke ser fordelene ved å motivere til utvikling i større grad.

Rettigheter ifm. studier

Dere som nå er i gang med studiene har noen rettigheter som kan være gunstig å ta med seg i møte med linjeleder eller HR-ansvarlig. Det er en egen særavtale for etter- og videreutdanning i Staten, og denne finner man i statens personalhåndbok (SPH pkt. 9.11)

For utdanning som anses relevant for virksomheten kan dere ha krav på inntil 21 dager permisjon med lønn for å gjennomføre studiene (SPH pkt. 9.11.10). Dette må dere avklare med linjeleder i oppstarten av studiet.

Utbetaling av stipendet

De som nå har mottatt en tildeling pr e-post, må ta vare på denne og lese den nøye med tanke på prosess for utbetaling. Dere må da sende oss kopi av eksamensresultater, kontonummer for utbetaling og kontaktinformasjon. Dette sendes til post@bfo.no.

Dersom du har søkt om stipend, men ikke mottatt e-post om tildeling: Sjekk spamfilter og søppelpost. 

Vi gratulerer alle som har fått tildeling og ønsker dere lykke til med studiene!


Kontakt

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907