BFO Stipendene er tildelt!

Stipendet begynner å bli svært populært!Mange søkere

Til årets tildeling var det godt over 230 søkere som hadde velbegrunnede søknader om støtte til å dekke utdanningsutgiftene. De søkte om totalt kr 2 450 000,- Så det er ingen tvil om at behovet er der.

Over 230 søkere.

Årets søknadsbunke inneholdt 100 flere søknader enn i fjor. Dette medførte at leder BFO besluttet å styrke det budsjetterte stipendbeløpet med 25 prosent. Stipendordningen har til hensikt å være en håndsrekning til de av våre medlemmer som tar ansvar for egen utvikling og kompetanseheving. Vi tror på at dette kommer Forsvaret og BFO direkte til gode gjennom bredere kompetanse hos de som fortsetter, eller indirekte ved reservebefal/vernepliktige fyller viktige stillinger utenfor Forsvaret.

Midler til flest mulig

BFO har også i år valgt å fordele tilgjengelige midler til flest mulig av søkerne med henvisning til statuttene som gjelder for ordningen. Dette innebærer at alle får dekket deler av sine studieutgifter.

Alle får dekket noe.

Beløpets størrelse varierer noe ut i fra en samlet vurdering omkring medlemskap, tidligere verv i BFO samt utdanningens omfang og kostnader. Det er nok enkelte som nå har fått en noe redusert tildeling i forhold til tidligere år, men BFO håper uansett at vår støtte bidrar til at du oppnår gode resultater i studiene dine og gjør den økonomiske belastningen lettere å bære.

Det er mer å hente!

Det er svært mange gode søknader blant de som har fått tildeling. Her er det direkte jobbrelaterte utdanninger – redningsdykkere, Medic, navigasjon for å ta noen eksempler, og andre har søkt om støtte i forbindelse med deltidsstudier ved Forsvarets Høyskole – noe som er kostnader Forsvaret burde tatt selv.

Andre tar høyere akademisk utdanning som garantert vil komme Forsvaret til gode på lengre sikt. Så jeg oppfordrer derfor alle av dere å gå i dialog med din nærmeste leder og ditt HR-element en gang til, for det kan ikke være slik at en funksjonsrettet og behovsprøvd utdanning skal bekostes av den ansatte selv. Samtidig – sjekk ut om det er andre stipender som du kan søke på. Det er flere militære legater der ute, samt mange sivile.