BFO søker vara hovedtillitsvalgt Luftforsvaret

BFO får nå et ledig verv som vara hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret. Søknadsfrist allerede 14. juni!Resultatorientert og initiativrik?

BFO søker etter en resultatorientert, initiativrik, nytenkende person med stor gjennomføringsevne som kan fylle rollen som tillitsvalgt i BFO innen dette arbeidsområdet. BFO ønsker denne stillingen besatt senest 1. august 2019, med varighet frem til 1. august 2020.

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 41).

BFO ønsker denne stillingen 100% frikjøpt.

Stillingen/vervet som valgt/tilsatt vara HTV Luft er en spennende jobb med store personlige utviklingsmuligheter.

Stillingen vil ha følgende hovedoppgaver

  • Bistå HTV Luft med å ivareta partsforholdet for våre medlemmer.
  • Koordinere og gjennomføre kurs og andre kompetansehevende tiltak ute i avdelingene og blant tillitsvalgte.
  • Koordinere og gjennomføre lokalforeningsaktivitet.
  • Støtte oppunder omstilling og ivaretagelse av : partsnivå, BFOs tillitsvalgte og medlemmer.

Arbeidet som heltidstillitsvalgt gir deg unik innsikt og påvirkningskraft innenfor et viktig område for BFO.

Du bør trives midt i begivenhetene, og beholde roen i stressede situasjoner, samt ha evne til å få unna det som haster mest.

Du får mange viktige og spennende utfordringer.

BFO søker etter deg som har lyst på nye arbeidsoppgaver i et dynamisk, hektisk og stimulerende miljø.

Du har gode kunnskaper/interesser innenfor organisasjonsarbeid.

Stillingen medfører mye reiseaktivitet.

Betingelser

Må krav:

  • Du er militært ansatt med interesse for organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.

Ønskelige krav:

  • Erfaring fra organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.

For dette tilbyr BFO:

  • Stabstjeneste iht tjenesteplanene
  • Store muligheter for egenutvikling i et spennende og utfordrende fellesskap.
  • Lønn iht avtale for Fastlønte tillitsvalgte.

Arbeidssted

  • Kontorplassering etter avtale.

Søknad

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de siste tre årene sendes til:

post@bfo.no eller i posten til:

BFO
Karl Johansgate 12J
0105 Oslo
 

Merk konvolutten "Vara HTV Luft"


Kontaktpersoner

Lars Erik Jamtli
Heltidstillitsvalgt
922 27 058
Lars Erik Jamtli
Heltidstillitsvalgt
922 27 058
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377