BFO søker Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret

Vi får nå et ledig verv som Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret. Søknadsfrist allerede 23. marsResultatorientert og initiativrik?

BFO søker etter en resultatorientert, initiativrik, nytenkende person med stor gjennomføringsevne som kan fylle rollen som tillitsvalgt i BFO innen dette arbeidsområdet. BFO ønsker denne stillingen besatt snarest.

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 41).

BFO ønsker denne stillingen 100% frikjøpt.

Stillingen/vervet som Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret er en spennende jobb med store personlige utviklingsmuligheter.

Stillingen vil ha følgende hovedoppgaver

  • Ivareta partsforholdet for våre medlemmer i Sjøforsvaret
  • Koordinere og gjennomføre kurs og andre kompetansehevende tiltak ute i avdelingene og blant tillitsvalgte
  • Koordinere og gjennomføre lokalforeningsaktivitet
  • Støtte oppunder omstilling og ivaretagelse av partsnivå, BFOs tillitsvagte og medlemmer.

Arbeidet som heltidstillitsvalgt gir deg unik innsikt og påvirkningskraft innenfor et viktig område for BFO.

Du bør trives midt i begivenhetene, og beholde roen i stressede situasjoner, samt ha evne til å få unna det som haster mest.

Du får mange viktige og spennende utfordringer.

BFO søker etter deg som har lyst på nye arbeidsoppgaver i et dynamisk, hektisk og stimulerende miljø.

Du har gode kunnskaper/interesser innenfor organisasjonsarbeid.

Stillingen medfører noe reiseaktivitet.

Betingelser

Må krav:

  • Du er militært ansatt med interesse for organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.

Ønskelige krav:

  • Erfaring fra organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.

For dette tilbyr BFO:

  • Stabstjeneste iht tjenesteplanene
  • Store muligheter for egenutvikling i et spennende og utfordrende fellesskap.
  • Lønn iht avtale for Fastlønte tillitsvalgte.

Arbeidssted

  • Kontorplassering etter avtale, for tiden på Haakonsvern.

Søknad

Vi oppfordrer våre medlemmer og tillitsvalgte i Sjøforsvaret til å melde sin interesse, eventuelt foreslå kandidater til vervet.

Eventuelt kan søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de siste tre årene sendes til post@bfo.no

eller pr. post til:

BFO
Postboks 501
0105 Oslo
Merk konvolutten "HTV Sjø"

Søknadsfrist 23. mars


Kontaktpersoner

Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Tor Erik Eide
Forhandlingsleder Medbestemmelse/Tariff
922 10 930
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377