BFO søker Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret

Vi får nå et ledig verv som Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret. Søknadsfrist allerede 23. marsResultatorientert og initiativrik?

BFO søker etter en resultatorientert, initiativrik, nytenkende person med stor gjennomføringsevne som kan fylle rollen som tillitsvalgt i BFO innen dette arbeidsområdet. BFO ønsker denne stillingen besatt snarest.

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 41).

BFO ønsker denne stillingen 100% frikjøpt.

Stillingen/vervet som Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret er en spennende jobb med store personlige utviklingsmuligheter.

Stillingen vil ha følgende hovedoppgaver

  • Ivareta partsforholdet for våre medlemmer i Sjøforsvaret
  • Koordinere og gjennomføre kurs og andre kompetansehevende tiltak ute i avdelingene og blant tillitsvalgte
  • Koordinere og gjennomføre lokalforeningsaktivitet
  • Støtte oppunder omstilling og ivaretagelse av partsnivå, BFOs tillitsvagte og medlemmer.

Arbeidet som heltidstillitsvalgt gir deg unik innsikt og påvirkningskraft innenfor et viktig område for BFO.

Du bør trives midt i begivenhetene, og beholde roen i stressede situasjoner, samt ha evne til å få unna det som haster mest.

Du får mange viktige og spennende utfordringer.

BFO søker etter deg som har lyst på nye arbeidsoppgaver i et dynamisk, hektisk og stimulerende miljø.

Du har gode kunnskaper/interesser innenfor organisasjonsarbeid.

Stillingen medfører noe reiseaktivitet.

Betingelser

Må krav:

  • Du er militært ansatt med interesse for organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.

Ønskelige krav:

  • Erfaring fra organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.

For dette tilbyr BFO:

  • Stabstjeneste iht tjenesteplanene
  • Store muligheter for egenutvikling i et spennende og utfordrende fellesskap.
  • Lønn iht avtale for Fastlønte tillitsvalgte.

Arbeidssted

  • Kontorplassering etter avtale, for tiden på Haakonsvern.

Søknad

Vi oppfordrer våre medlemmer og tillitsvalgte i Sjøforsvaret til å melde sin interesse, eventuelt foreslå kandidater til vervet.

Eventuelt kan søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de siste tre årene sendes til post@bfo.no

eller pr. post til:

BFO
Postboks 501
0105 Oslo
Merk konvolutten "HTV Sjø"

Søknadsfrist 23. mars


Kontaktpersoner

Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930
Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377