BFO søker Hovedtillitsvalgt Heimevernet

Vi har nå et ledig verv som Hovedtillitsvalgt i Heimevernet.Resultatorientert og initiativrik?

BFO søker etter en resultatorientert, initiativrik, nytenkende person med stor gjennomføringsevne som kan fylle rollen som tillitsvalgt i BFO innen dette arbeidsområdet. BFO ønsker denne stillingen besatt snarest.

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 41).

BFO ønsker denne stillingen 100% frikjøpt.

Stillingen/vervet som Hovedtillitsvalgt Heimevernet er en spennende jobb med store personlige utviklingsmuligheter.

Stillingen vil ha følgende hovedoppgaver

  • Ivareta partsforholdet for våre medlemmer i HV.
  • Koordinere og gjennomføre kurs og andre kompetansehevende tiltak ute i avdelingene og blant tillitsvalgte.
  • Koordinere og gjennomføre lokalforeningsaktivitet.
  • Støtte oppunder omstilling og ivaretagelse av: partsnivå, BFOs tillitsvalgte og medlemmer.

Arbeidet som heltidstillitsvalgt gir deg unik innsikt og påvirkningskraft innenfor et viktig område for BFO.

Du bør trives midt i begivenhetene, og beholde roen i stressede situasjoner, samt ha evne til å få unna det som haster mest.

Du får mange viktige og spennende utfordringer.

BFO søker etter deg som har lyst på nye arbeidsoppgaver i et dynamisk, hektisk og stimulerende miljø Du har gode kunnskaper/interesser innenfor organisasjonsarbeid.

Stillingen medfører noe reiseaktivitet

Betingelser

Må krav

  • Du er militært ansatt med interesse for organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.

Ønskelige krav

  • Erfaring fra organisasjons - og tillitsvalgtarbeid.

For dette tilbyr BFO

  • Stabstjeneste iht tjenesteplanene.
  • Store muligheter for egenutvikling i et spennende og utfordrende fellesskap.
  • Lønn iht avtale for Fastlønte tillitsvalgte.

Arbeidssted

  • Kontorplassering etter avtale, for tiden på Terningmoen.

Søknad

Vi oppfordrer våre medlemmer og tillitsvalgte i HV til å melde sin interesse, eventuelt foreslå kandidater til vervet.

Søknadsfrist 12. juni 2020

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for de tre siste årene sendes til:

post@bfo.no

eller pr. post til:

Befalets Fellesorganisasjon
Karl Johansgate 12J
0105 Oslo

Søknadsbehandling

BFO har egen tilsettingsprosess bygget på Forsvarets innretning. BFO gjennomfører intervju av aktuelle søkere til alle sine stillinger.

Søknadsfrist til denne stillingen er 12. juni 2020, med snarlig tiltredelse etter avtale.


Spørsmål om vervet kan rettes til

Håvard Støle
HTV HV (Elverum)
974 11 301
Håvard Støle
HTV HV (Elverum)
974 11 301
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Even Mølmshaug
Sekretariatsleder
990 94 678
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377