BFO-skolen tilbyr deg kunnskap i 2017!

- Jeg leverer kurs tilpasset din hverdag og Forsvarets egenart, sier BFOs kompetanseutvikler og rektor for BFO-skolen, Jon Vestli.BFOs kursrekke er skreddersøm! Basert på kunnskapen om lover, avtaler, særavtaler og reglementer sett i lys av Forsvarets egenart, er alle kursene tilpasset medlemmenes behov. Dette er unikt!

Skolen administrerer og leverer den eneste utdanningen blant forsvarssektorens arbeidstakerorganisasjoner som er 100 prosent tilpasset tillitsvalgtes og militært ansattes behov for kunnskap om lover, avtaler, rettigheter og plikter. 

Alle kursene er ledet og gjennomført av våre egne fulltids tillitsvalgte, noe som sikrer praksisnær undervisning krydret med relevante oppgaver og eksempler.


Kurskalender våren 2017

Omtilling 1 om Lover og Avtaler

Omstillingskurs 1 skal gi deltakerne en generell oversikt over de formelle reglene som styrer omstilling i staten generelt og Forsvaret spesielt. Kurset gir en kort gjennomgang av lover, avtaler og bestemmelser som brukes i omstillingen, tett knyttet opp mot forsvarets formaliserte omstillingsprosess, og skal bidra til økt trygghet og kunnskap som TV. Målet er videre at kursdeltakerne skal skjønne hvilke roller man har som TV etter AML og HATA, herunder hvordan utnytte hverandres kompetanse.

Kurset gjennomføres 16. og 17. februar, og er spesielt relevant for alle de som blir berørt av omstillingene i FSJ VP 2017-2020. Kurset er åpent for arbeidsgiver og BFOs medlemmer.


Forhandlingsteknikk

Alt dreier seg om å kunne overbevise andre. Forhandlingssituasjoner oppstår hver dag, hvor som helst, planlagt eller uforutsett. Dette kurset lærer deg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som vil hjelpe deg i å fremstå mer overbevisende og vinnende i diskusjonene.

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du oppnår den beste avtalen i en forhandling gjennom å gi deg enkle verktøy for strategiske og taktiske forberedelser, vurderinger i gjennomføring og evalueringen etterpå. I dette ligger det elementer fra psykologi, konfliktteori, retorikk og mye praksis.

Kurset gjennomføres 1. – 3. mars, og er reservert for BFOs tillitsvalgte, lokalforesningsledere, KAFO og BESO. Hvis kapasitet, kan også BFOs medlemmer bli tildelt plass.


Arbeidsrett

Gjennom å fokusere på individuell arbeidsrett og fasene «etablering av arbeidsforholdet, løpende arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforholdet» med spesielt fokus på etablering og avslutning, skal kurset gi deltakerne en teoretisk og praktisk innføring i fagfeltet med hovedfokus på arbeidsrett og tjenestemannslov.

Kurset gjennomføres 4. – 5. mai, og er åpent for arbeidsgiver og BFOs medlemmer.

Meld interesse snarest!

Dersom du er interessert i å delta på et eller flere kurs, så sender du en epost til jon.vestli@bfo.no snarest mulig.

Kontaktpersoner

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907