BFO Påske!

BFOs påskehare har besøkt flere av Forsvarets avdelinger i inn og utland.Påskeharen har spredd glede!

Rett før Påske spredde BFOs «Påskehare» glede blant våre medlemmer 
i leire, baser og stasjoner i hele landet, men også til våre medlemmer i 
utlandet. BFO ivaretar sine medlemmer også på denne måten.

BFOs tillitsvalgte pakket påskeegg og godteriposer for harde livet, og 
sørget for utdeling til våre medlemmer i Hær, Sjø, Luft og Utlandet. Det 
ble en kjærkommen oppmerksomhet i en spesiell tid med pandemi.

Briefer med oppdatering ble dessverre ikke mulig å gjennomføre samtidig 
på grunn av besøksrestriksjonene.

BFO takker lokale tillitsvalgte som sørget for utdeling/loddtrekning.

BFO ønsker alle våre medlemmer, kollegaer og alle forsvarsvenner en riktig god påske!