BFO på Marinemesterskap

Tradisjonen tro er BFO godt synlige på årets Marinemesterskap som også i år avholdes i BodøHøy aktivitet

Marinemesterskapet ble første gang arrangert i 1956 og årets mesterskap er det 57. i rekken.Det er Forsvarets største idrettsarrangement, og det er mellom 400 og 600 deltakere hvert år.

I år avholdes mesterskapet i Bodø og BFO er selvsagt tilstede med synlighet, informasjon og egne arrangementer.

Medlemspleie og synlighet er viktig for BFO.

BFO har to viktige arrangement i helgen, i tillegg til fartøysbesøk og aktivitet på alle arenaer det gjennomføres konkurranser.

Program BFO Marinemesterskapet

 • Fredag kl. 1830, Tillitsvalgtmøte (med vara), Scandic Havet Hotell.
  Agenda: Dialog, informasjon og middag.

  Fra BFO kommer blant annet: HTV Sjøforsvaret Tor Erik Eide, ATV Marinen John Strømseng, Forhandlingsleder Grete Bergersen, HTV FOH Hans Petter Myrseth.

  Påmelding på e-post til john.stromseng@bfo.no
   
 • Lørdag kl. 1700, Medlemsmøte, Scandic Havet Hotell.
  Agenda: Dialog og informasjon.

  Vi inviterer til forfriskninger i topp baren på Scandic Havet!

  Ta med en kollega eller tre, gjerne også ikke-medlemmer som bør meldes inn.

Fysisk yteevne er avgjørende

I velkomstbrosjyren til mesterskapet sier Sjef Marinen Flaggkommandør Ole M. Sandquist: - Fysisk yteevne er avgjørende for oss som tjenestegjør i Marinen, og det er den viktigste grunnen til at vi velger å prioritere et idrettsmesterskap i en travel hverdag.

En uttalelse BFO støtter.


Kontaktpersoner

John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
John Strømseng
ATV Marinen (Haakonsvern)
926 24 550
Dorte Ødegård
Markedsansvarlig
984 88 211
Dorte Ødegård
Markedsansvarlig
984 88 211
Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930
Tor Erik Eide
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret (Haakonsvern)
922 10 930