BFO på høring i Stortinget - Landmaktproposisjonen

Hærens og Heimevernets videreutvikling: "For lite - for sent"Hæren og HV må få rammer i dag til å trene, utdanne og utvikle det man har. Dette krever en solid balanse mellom midler til investeringer og til drift. I dag er det en uforholdsmessig stor andel av budsjettene som går til nyinnkjøp, og dette betyr at Forsvarets muligheter til å bemanne, trene, øve og videreutvikle seg blir dårligere.

Vi kan ikke sette Hæren på «vent» til 2028 slik Prop2 egentlig legger opp til.

Det er ingen god løsning å veksle inn ansatte som er trent i dag til mobiliserbare avdelinger i morgen. Det er operativt behov for begge deler, og vi har – strengt tatt, ressurser til å gjøre dette i oljenasjonen Norge.

Video fra høringen

 

Skjermdump fra Stortingets nett-tv. Klikk for å åpne video i nytt vindu.
Klikk på bildet over for å åpne Stortingets nett-tv og se/høre BFOs kommentarer.

Forpliktelser som forplikter

De siste tre årene har Regjeringen underskrevet på NATO-forpliktelser som burde blitt synlige i utviklingen av hele Forsvaret.

2 prosent av BNP, en fordeling mellom investering og drift på 20-80 (det er ikke bra at vi «overpresterer» på investeringer når dette innebærer at materiellet blir satt på lager) og relativt hårete leveranser på operative kapasiteter – også innen Landmakten, burde ha gitt helt andre rammer for den nye landmakten.

Både Hær og HV skulle hatt bedre forutsetninger til å øke sine evner i dag og reinvestert i erstatningsmateriell. Når Hæren kun har fått 53 prosent av midlene (i perioden 2013-2016) for å realisere tidligere beslutninger i Stortinget, sier det seg selv at etterslepet på fornyelse er stort og overhengende. 

 

Fremtiden er her i dag.

Våre styrker må virke nå.

Og det er mulig å finne løsninger som gir oss et materiellmessig- og operativt løft allerede i dag. Det er utopi å tro at det finnes 5. generasjons stridsvogn på markedet før 2035, men før den tid er det muligheter til å tette det operative gapet gjennom strategisk samarbeid innen NATO. Noe som kan gi oss en fullverdig erstatter i 2022-23.

Kostnaden er overkommelig.

Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt Hæren (Setermoen)
400 29 792
Stig Småback
Hovedtillitsvalgt Heimevernet
934 41 062
Stig Småback
Hovedtillitsvalgt Heimevernet
934 41 062