BFO på Arendalsuka

BFO har vært tilstede på årets Arendalsuke.Debatter og diskusjoner

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

Gjennom hele uken har BFO ligget i Pollen med leid båt sammen med Parat Forsvar.

Det har vært en god uke hvor vi har arrangert og deltatt på forsvarsrelaterte debatter og foredrag. Ombord i båten har vi hatt ministre og politikere, hvor vi har fått diskutert forsvarspolitikk på en arena der skuldrene er senket og stemningen er god.

Du kan lytte til samtalen vi hadde med Liv Signe Navarasete (SP) i denne podcasten.

Årets beste foredragsseanse for vår del ble arrangementet til våre venner i NVIO der Espen Haugland og Helene Hilmarsen fortalte sine historier fra internasjonale operasjoner og om det å komme hjem. Det ble en god diskusjon om tema i etterkant. Begge to trakk frem at samfunnet må lytte til våre veteraner og høre historiene, selv om det kanskje kan være abstrakt for en sivil person uten erfaring fra Forsvaret å forstå.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen besøker BFO og Parat Forsvar