BFO om Langtidsplanen

De siste dagers lekkasjer til media om Langtidsplanen har skapt mye oppmerksomhet. Om bare noe av innholdet i lekkasjene er korrekte så vil det medføre store omveltninger for våre medlemmer og deres familier.For BFO er det viktig at kampkraften til Forsvaret opprettholdes. Derfor er vi skeptiske om lekkasjene er riktige. Kapasitetene som foreslås nedlagt, er kapasiteter Norge og forsvaret av Norge trenger. F-35 kan ikke erstatte Skjold-klasse korvett. Droner kan ikke erstatte KJK. Å nedlegge 2. bataljon er å fjerne utholdenheten til Hæren. Med andre ord, så vil dette bety dårligere kampkraft og evne til å løse de oppdrag politikerne gir Forsvaret. Omstilling skal lønne seg, og flytting av avdelinger skal være kosteffektive over tid. BFO har i lang tid påpekt de økonomiske utfordringene Forsvaret er satt i, uavhengig av farge på regjeringen. Våre påstander står fortsatt ved lag, og vårt egenproduserte temahefte om Forsvarets økonomi er fortsatt særs relevant. BFO har også påpekt at Forsvaret nå har interneffektivisert i 10-15 år, og at strikken nå er tøyd for langt. Imidlertid får vi også tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det er flere muligheter for effektivisering. Her skal vi være konstruktive - og kreative. Vi inviterer derfor våre medlemmer til å gi oss tilbakemelding på områder Forsvaret kan bli flinkere til å effektivisere. Leder BFO har vært intervjuet av både TV2, VG og Aldrimer.no i forbindelse med lekkasjene. BFO har som mål i denne prosessen å være en konstruktiv part, der ivaretagelse av våre medlemmers rettigheter vil stå i fokus. Samtidig er det en utfordring når politikerne velger å ikke bevilge nok midler til drift av Forsvaret slik at innstramminger og omstillinger er nødvendige. Det er enkel budskap å forsvare alle avdelinger uten å foreslå hvor midlene skal hentes fra. BFO ønsker derfor å være imøtekommende, seriøse, kreative og konstruktive i den omstillingen vi vil stå over for.