BFO om Forsvarsbudsjettet 2020

BFO er ser positivt på at den økonomiske opptrappingen som ble lagt følges opp.Siste budsjett i inneværende langtidsplan

Budsjettet er det siste i inneværende langtidsplan og regjeringen følger opp den planen som ligger til grunn ved inngangen av perioden. BFO er ser positivt på at den økonomiske opptrappingen som ble lagt følges opp. Den nominelle økningen er på 2,1 milliarder.

Oppbyggingen innen logistikk, lager og aktivitetsnivå er fortsatt positiv og det vil bidra til å rette opp deler av situasjonen. Investeringstakten følges opp noe som er meget positivt. Samtidig håndteres ikke den krevende driftssituasjonen i særlig grad. Det vil gjøre det krevende å få implementert nye systemer og ta ut full effekt av de store investeringene. Dette budsjettet retter ikke opp den underbemanningen som er i mange deler av Forsvaret og den tar heller ikke i en krevende driftssituasjon.

Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet

Har regjeringen full oversikt?

BFO mener at regjeringen ikke har et fullt bilde av den faktiske situasjonen i Forsvaret når det gjelder den krevende drift- og personelle situasjonen Forsvaret står i.

Forverret sikkerhetspolitisk situasjon, men ingen forsering av tiltak

Selv om den vedtatte planen følges opp økonomisk og med store investeringer er det også klart at i den samme perioden har de sikkerhetspolitiske situasjonene endret seg til det verre. Derfor hadde vi hatt en forventing om å øke satsningen for å få et mer relevant Forsvar raskere. Det gjøres ikke og dette skyves fram i tid til kommende plan.

Organisasjonene og TMO orienteres om forsvarsbudsjettet 2020 i FD mandag 7 oktober

 


Litt fakta fra budsjettet:

  • Effektivisering fortsetter, og kravet til 0.5% i A og B reformen legges inn som et generelt krav fra Regjeringen. Dette kommer i tillegg til de kravene som er satt til effektivisering innen mange andre områder i Forsvaret.
  • Det settes en målsetting om minimum 30% av hvert kjønn på befals- og krigsskoleutdanningene.
  • Det legges opp til ekstra besetninger innen kystvakt og på fregatt.
  • Det settes av ekstra midler til reservedeler til Leopard stridsvogner.
  • HV skal holde samme øvings- og treningsnivå.
  • Økte bevilgninger innen EBA i Nord med vektlegging av boliger.

Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377