BFO løste saken

Arbeidstid på kurs i utlandet blir nå kompensert.Bakgrunn for saken

BFO har sammen med YS-Stat samt øvrige parter i Staten over lang tid jobbet med å få på plass bestemmelser om arbeidstid ved tjeneste i utlandet. De nye bestemmelsene kom på plass i 2016, med virkning fra 1. mai samme år. De nye reisebestemmelsene medfører at du får timelønn tillagt 50% på arbeid utover 8 timer per dag. (faktisk arbeidet nettotid). Tilsvarende utbetales på arbeid som utføres på lørdager, søndager og helge- høytidsdager nevnt i Hovedtariffavtalens §16.

I arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret (ATF) har det inntil nå vært et unntak fra arbeidstid for kurs / utdanning i utlandet.

BFO anmodet i juni 2016 Forsvarsstaben om et møte for å kreve å få dette unntaket fjernet. 


Fakta om saken og BFOs gjennomslag

BFO fremsendte 28.06.2016 et skriv til Forsvarsstaben med krav om at også kurs og utdanning i utlandet er å anse som ordinært arbeid. Skrivet er tilgjengelig for BFOs medlemmer lenger ned på denne siden. Som en konsekvens av BFOs krav, at også kurs og utdanning med varighet utover 8 timer per dag ,samt eventuell aktivitet på helg og høytidsdag, skal arbeidstid kompenseres etter de nye bestemmelsene om tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet (SPH 10.25).


Denne uken ble BFO sammen med de øvrige sentrale parter enige. BFO har med dette fått fullt gjennomslag for sitt krav i denne saken. Enigheten mellom partene i protokoll under "relaterte dokumenter" legges ut lenger ned på denne siden når vi får tilgang på den. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft til 1. mai 2016.

Resultat av saken

Fra 1 mai 2016 kompenseres alle med timelønn tillagt 50% for tjeneste, kurs eller utdanning, utover 8 timer per dag, samt tilsvarende på helg og høytidsdager. (Arbeidet skal være pålagt og kontrollerbart). For arbeid definert som kurs eller utdanning,  gjelder ikke dette ved kursdeltakers individuelle arbeid på fritiden.

Unntaket i ATF vedrørende unntak fra arbeidstid for kurs / utdanning i utlandet er, som følge av enigheten mellom partene og nye arbeidstidsbestemmelser i utlandet, nå fjernet. Det samme gjelder punktet om arbeidstakere som er elever ved internasjonale skoler/kurs i Norge.     

For medlemmer - Slik forholder du deg til vedtaket hvis du har vært på kurs/utdanning i utlandet i 2016:

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem