BFO Lederkonferanse er i gang

God stemning og stil!Åpningshilsen

Etter et flott kunstnerisk innslag åpnet Nestleder BFO Rune Rudberg konferansen.

Rune hyllet våre tillitsvalgte som er bærebjelken i BFO. De aller fleste gjør dette i tillegg til vanlig jobb.

Endringstakten går opp, og da er aktive tillitsvalgte på lokalt nivå avgjørende for å drive avdelingen godt.

BFO ser fram til å tilbringe 3 dager sammen med engasjerte tillitsvalgte.

Åpningstalen

Det er nå et år siden vi møttes til Kongress for å stake ut veien videre.

Av kjente pandemi-årsaker, ble Kongressen gjennomført både senere en vanlig, og del-digitalt. Allikevel fikk vi fattet viktige vedtak for denne kongressperioden på en god måte. Imidlertid ble det fra både meg og andre, varslet om at når vi får etablert normaltilstand igjen, så ser vi alle frem til en Lederkonferanse i 2021, der vi kan møtes fysisk, ta hverdagen og BFO-aktiviteten tilbake, og gjennomføre Lederkonferanse 2021 med stil og humør! Og her er vi nå!

BFOs verdier, vårt grunnlag og visjon står klart for oss, formålet er det samme, og vi har tro på, nei; vi er helt sikre på, at BFOs grunnlag og verdier står seg også i framtiden. Samtidig er det helt avgjørende også for BFO å utvikle seg i tråd med omgivelse og endrede forutsetninger, noe både dere og andre ikke-tilstedeværende BFO-tillitsvalgte og medlemmer hver dag viser til fulle at vi er i stand til!

Med dette som bakteppe er den årlige lederkonferansen en viktig arena for nå å «ta tilbake hverdagen», befeste vår posisjon som den ledende profesjonsorganisasjonen for militært ansatte, samt fylle intensjonene og våre målsettinger med innhold og retning.

For Jens og meg, våre Lokalforeningsledere, Regionstyrelederne og Hovedstyret, er dette ett viktig mål, slik at vi i størst mulig grad kan legge til rette for å utvikle oss i tråd med kongressens vedtak, vårt Prinsipp og Handlingsprogram, samt utviklingen av Forsvaret. Det er viktig at vi er langt fremme i skoa og gjør BFO relevant for alt militært personell hver dag.

Dette vil vi berøre i løpet av de kommende dagene med fokus på; saker som gjør BFO sin jobb viktig, BFO som en relevant aktør som evner å gripe muligheten, samt innlegg fra våre egne om «Ting i tiden» og fra inviterte gjester både fra politisk ledelse, Forsvaret, YS og andre.

Så får vi jo se da, hva og hvem som treffer best når det kommer til å heve stemningen 😊 
Jeg personlig tror jo det er dere deltagere her i salen, som kommer til å vinne den konkurransen 😉 
Grip også muligheten i pauser og på kveldstid for å gi motivasjon, hente motivasjon og ha det trivelig med gode venner og BFO kollegaer.
 

BFOs gylne blink

En hedersbevisning til en tillitsvalgt fra de ansatte i BFO, går til en de mener har gjort en framifrå innsats for BFO og BFOs medlemmer.

Årets pris gikk til vår egen nestleder Rune Rudberg!

En godt fornøyd og stolt Rune Rudberg. Foto: Who Dares