BFO krever forhandlinger om pensjonsgivende tillegg

BFO sendte i dag krav om forhandlinger til Forsvarssjefen.Krav om forhandlinger - variable tillegg

I dag, torsdag 13. juni, sendte BFO krav til Forsvarssjefen hvor vi krever forhandlinger om pensjonsgivende tillegg, jf. tjenstetvistloven, lov om statens pensjonskasse, Hovedtariffavtalens vedlegg 4, Unntaksavtalen og arbeidstidsbestemmelsene i Forsvaret.

Vi viser til nylig avsluttede forhandlinger, der BFO hadde et krav om at alle tillegg med unntak av overtid skal være pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen.

Alle tillegg skal være pensjonsgivende!

Partene i de forhandlingene kom ikke så langt at det ble enighet om å regulere tariffmessige forhold i den enkelte virksomhet, men fjernet både "gulv- og tak" i vedlegg 4.


Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520