-Nei til fleksible bemanningsløsninger som utvanner den militære profesjon

BFO-kongressen har vedtatt en resolusjonHva er en resolusjon?

I det store norske leksikon (SNL) beskriver de resolusjon slik: Resolusjon er et vedtak, en beslutning eller uttalelse truffet av/fra en organisasjon eller forsamling. En resolusjon kan treffes på basis av konsensus eller etter votering.

BFO-kongressen med resolusjon om fleksible bemanningsløsninger

Fleksible bemanningsløsninger ble behandlet på kongress denne uken, og BFOs 11. ordinære kongress har vedtatt følgende resolusjon:

Nei til fleksible bemanningsløsninger som utvanner den militære profesjon

«BFO er svært overrasket over forsvarsministeren sin uttalelse om at det er behov for mer fleksible bemanningsløsninger i Forsvarssektoren.»  

Regjeringen har lagt frem langtidsplanen for Forsvaret (LTP), som poengterer viktigheten av beholde ansatte og rekruttere. Det understrekes at personellet er Forsvarets viktigste ressurs. BFO vil ikke akseptere at den militære profesjonen utvannes og uthules ved lite gjennomtenkte tilsettingsordninger.  

Dersom regjeringen opplever at de vedtatte omveltningene som ligger i Ny Militær Ordning (OMT) og utdanningsreformer ikke er vellykkede, bør de kalle inn oss tillitsvalgte for å få gode råd om en vei ut av uføret.