-Uholdbar bolig- og kvartersituasjon i Forsvaret!

BFO-kongressen har vedtatt en resolusjonBFO Krever bedre standard på bolig og kvarter

År med nedbygging har ført til uholdbare boligforhold for både soldater og ansatte. BFO krever at det ryddes opp. Forsvarssjefen svarer at han er klar over situasjonen. 

Kommandersersjant og avdelingstillitsvalgt for Brigade Nord, Tony Johansen, forteller om ansatte som bor i campinghytter og brakkerigger, bygg som ikke har vært rengjort på 72 uker og ansatte og soldater som aldri kan senke skuldrene fordi de må bo sammen.  

- Vi har bygd ned og bygd ned. Solgt ut og solgt ut. Resultatet er at mye av det Forsvaret hadde av boliger i for eksempel Lakselv har gått til det private markedet.  

- Det vi har er både for lite og for dårlig. Mye av det Forsvaret sitter igjen med av bygningsmasse er fra 50-tallet. 

Johansen sier at situasjonen fører til at Forsvaret mister ansatte.  

- Folk mistrives på grunn av dårlige boforhold, og velger å slutte. Dette er alvorlig, fordi Forvaret allerede sliter med å beholde personell med rett kompetanse, påpeker han.  

 

Folk mistrives på grunn av dårlige boforhold og velger å slutte, advarer Kommandersersjant og avdelingstillitsvalgt for Brigade Nord, Tony Johansen. Foto: Mariell Halstensen

Slik bor de ansatte

- I Indre Troms bor de ansatte i kaserner med 6-mannsrom.

- På Sætermoen bor 200 ansatte i det som kalles «Cowboylandsbyen». Her fins ingen mulighet for å vaske klær. Bygget er ikke rengjort på 72 uker.

- I Porsanger bor de ansatte i campinghytter på to ulike steder, nærmere en mil unna leiren.

- På Høybuktmoen bor ansatte i midlertidige brakkerigger på 14 kvadratmeter.

- På Skjold bor soldater og ansatte sammen, noe som gjør at ingen av dem får anledning til å senke skuldrene. De ansatte er konstant på jobb og soldatene får aldri pause fra befalet.

Forsvarssjefen: - En situasjon vi er klar over

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som deltok på BFO-kongressen, sier både han og Forsvarsbygg er klar over at tilstanden på Forsvarets bygningsmasse ikke holder mål:  

- Det er en stor utfordring vi har. Det at tilstandsgraden på alle byggene våre, både kontor, kaserner og ikke minst kvarter, går nedover. Det er en utfordring både jeg og direktøren for Forsvarsbygg er klar over.  Det er noe vi kommer til å jobbe videre med. 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som deltok på BFO-kongressen, sier både han og Forsvarsbygg er klar over at tilstanden på Forsvarets bygningsmasse ikke holder mål. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret

Fint han er forberedt på å gjøre noe med det.
- Jeg synes det er fint å høre at forsvarssjefen er klar over de utfordringene vi har, og at han er forberedt på å gjøre noe med det. 

Det svarer sersjant Tova Maalen, medlem av BFOs hovedstyre og Leder KAFO (Kadettenes Fellesorganisasjon). 

Det er fint å høre at forsvarssjefen er klar over de utfordringene vi har, og at han er forberedt på å gjøre noe med det, sier Sersjant Tova Maalen, medlem av BFOs hovedstyre og leder og representant for KAFO (Kadettenes Fellesorganisasjon). Foto:Mariell Halstensen

- Og så er det fint at han påpeker at det ikke bare gjelder bolig, men også de andre fasilitetene, som kontor. Jeg tror det er veldig viktig å gjøre noe med situasjonen for å øke ståtiden for folk. For det her er faktisk hjemmet vårt og det stedet vi møter på hver dag når vi er ferdig på jobb, understreker Maalen.

BFO-kongressen med resolusjon om bolig- og kvartersituasjon

De utilfredsstillende boforholdene ble behandlet på kongress denne uken, og BFOs 11. ordinære kongress har vedtatt følgende resolusjon:

Uholdbar bolig- og kvartersituasjon!   

BFO krever at tilgangen på tilfredsstillende bolig og kvarter økes umiddelbart, slik at behovet dekkes. I tillegg må standarden på eksisterende bolig og kvarter heves. Videre krever BFOs kongress at kadettene sikres tilgang på tilfredsstillende fasiliteter. Bolig- og kvartertilbud må være tilpasset antall personer som skal bo et spesifikt sted og kadettene må sikres en forutsigbar boligsituasjon under utdanning. Der kadetter ikke gis tilfredsstillende kvarter etter boligreglementet, må det gis økonomisk kompensasjon på lik linje som ansatte.   

Et bedre bolig- og kvartertilbud vil være et viktig incentiv for å beholde personell.