- Pensjon er for viktig til å tulles med!

BFO-kongressen har vedtatt en resolusjonHva er en resolusjon?

I det store norske leksikon (SNL) beskriver de resolusjon slik: Resolusjon er et vedtak, en beslutning eller uttalelse truffet av/fra en organisasjon eller forsamling. En resolusjon kan treffes på basis av konsensus eller etter votering.

BFO-kongressen med resolusjon om pensjon

Pensjon ble behandlet på kongress denne uken, og BFOs 11. ordinære kongress har vedtatt følgende resolusjon:

Pensjon er for viktig til å tulles med!   

BFO mener at særalder og pensjonsnivå må sees i sammenheng. Kongressen krever at aldersgrensen må sees i sammenheng med innholdet i yrket.  Det må sørges for gode overgangsordninger.    

BFO krever at variable tillegg skal være en del av opptjening i ny pensjonsordning som alle andre i staten.