BFO Kongress 2020 utsettes

Hovedstyret med viktig vedtak på grunn av Koronasituasjonen.Vedtak Hovedstyremøte 4 - 2020

Hovedstyret har over to møter diskutert denne problemstillingen om å få gjennomført kongressen på tid. Det har også vært oppe til diskusjon blant regionstyrelederne, hvor det også er enighet om utsettelse.

Vedtaket som ble fattet i dag lyder:

Sak 54 / 2020 Gjennomføringsmåte / - modell Kongress 2020

Hovedstyret utsetter BFOs 12. ordinære kongress med bakgrunn i den pågående situasjonen med korona. Myndighetenes begrensinger gjør det ikke mulig å gjennomføre en fysisk kongress som planlagt 2-4. Juni 2020. Dette gjør at hovedstyret fraviker vedtektene paragraf 4 d for gjennomførings tidspunkt innen utgangen av juni. I denne situasjonen er det viktig at BFO som organisasjon å ikke bruke vedtektene mot organisasjonen. Hovedstyret er bevisst valget om å fravike vedtektene §4 d på grunn av den pågående koronasituasjonen, og myndighetenes retningslinjer. BFOs organisatoriske ledd, regionene, er klar i retning av at det er ønske om å utsette gjennomføringen for å muliggjøre en fysisk gjennomføring. Samtidig er hovedstyret klar på at det er viktig å gjennomføre en kongress i 2020. Dersom det fortsatt ligger begrensinger gitt av myndighetene høsten 2020 må det legges opp til en ny vurdering for gjennomføringsmåte. Her understreker hovedstyret at det skal legges opp til en elektronisk gjennomføring dersom det ikke er mulig å gjennomføre fysisk kongress i 2020.


Mer Info