BFO i retten!

BFO og NOF mot Staten i Oslo tingrett om skoletillegget. Rettssaken er berammet i Oslo tingrett 23-26 nov 2021.Ettervirkning av tariffavtalte rettigheter.

Kjernen i saken er individuell ettervirkning av «skoletillegget» som fulgte av særavtale, og omhandler totalt ca  450 medlemmer fra BFO og NOF.

Det er advokat Oddvar Lindbekk fra advokatfirmaet Norman & Co som på vegne av BFO og NOF fører saken i retten.

For oss som arbeidstakerorganisasjoner er denne saken både av stor prinsipiell betydning samtidig som saken i seg selv er viktig for alle våre berørte medlemmer. Rettslig følger denne saken opp den problemstillingen som var til behandling i Høyesterett i sommer i den såkalte Grefsenhjemmet-saken.

Mer informasjon vil komme når dom i saken foreligger.


Kontaktpersoner

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238