BFO Hederspris til Hans Petter Myrseth!

Årets hederspris utdelt på LederkonferansenUredd røst som taler fra hjertet,

BFO er en organisasjon full av dyktige folk, som gir av seg selv, sin tid, og er tydelig stolt av det BFO står for.

Årets prisvinner ble nominert av flere og er kjent av mange i BFO.

Lokalt har Hans Petter Myrseth stått på for medlemmene, men er også kjent for å representere alle ansatte og ledelsen uavhengig av organisasjon når de har utfordringer. Han er uredd, og det som er tas opp av er vel gjennomtenkt og vitner om stor oversikt og et helhetlig syn.

Gjennom flere tunge prosesser har Hans Petter vært en samlende drivkraft. Med sine refleksjoner og faglige innsikt høstes en stor anerkjennelse blant medarbeidere, så vel som i ledelsen.

Hans Petter er tøff, lojal og positiv! Foto: Who Dares

Årets prisvinner er en stor kapasitet som offiser, tillitsvalgt og livet forøvrig.

I BFO beskrives Hans Petter som tøff, lojal, positiv og empatisk, med en uredd røst som taler fra hjertet.