BFOs Hederspris kan tildeles enkeltpersoner som har opptrådt, handlet eller utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som frem- ragende. Årets hederspris vil bli delt ut ved BFOs kongress i mai 2017 og det oppfordres til å sende inn forslag på kandidater. Juryen består av Heidi Hovdahl Gaustad, Trond Sjøtun og Elisabeth Krøtø.

Forslag på kandidater til BFOs Hederspris 20174 sendes til Elisabeth Krøtø på mail: ekroto@gmail.com innen 5. mai 2017.

Send inn forslag innen 5. mai.