BFO Hederspris 2016

Årets hederspris gikk til vår eminente Hovedtillitsvalgt i Heimevernet, Kaptein Børre Jacobsen. Han har i løpet av karrieren bidratt som tillitsvalgt for BFO både lokalt og sentralt.Gjennom sitt engasjement har han vært en tydelig talsperson for sine medlemmer, og samtidig balansert dette gjennom å bidra konstruktivt i samarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Han har med sin stå-på-vilje og entusiasme gjennom mange år som tillitsvalgt bidratt til at BFO i dag fremstår som seriøs og troverdig. Prisvinneren høster stor anerkjennelse blant medarbeidere så vel som hos ledelsen. Han er lojal, positiv og empatisk og gjennom dette speiler han BFOs grunnleggende verdier; styrke, uavhengighet og samarbeid. Tildelingen ble sendt live på Facebook, og den kan du se i reprise her:

Vi gratulerer Børre Jacobsen med en full fortjent pris!