BFO Evenes etableres

På selveste BFO sin bursdag ble BFO Evenes re-etablert!Interimstyre

Det ble gjennomført en samling av BFO medlemmer tilhørende Evenes i Harstad den 11. september. Målet for møtet var å danne grunnlag for re-etableringen av BFO Evenes. Flystasjonen skal over tid vokse med flere hundre ansatte, og dermed skal BFO også være klar for å ivareta våre medlemmer!

Tjenestested Evenes har fra 2008 til nå tilhørt lokalforeningen BFO Harstad. Dette vil nå endres, slik at Evenes etableres som egen lokalforening.

I arbeidet med etableringen er det nå etablert et interimstyre som skal jobbe fram vedtekter for lokalforeningen, etablere lokalforeningsdrift og bistå arbeidsgiver med å få etablert et velfungerende partssamarbeid. Vårt hovedfokus er ivaretakelse av våre medlemmer som nå skal få Evenes som tjenestested.

BFO Evenes interimstyre, sammen med regionsrepresentanter og hovedstyrerepresentanter.

På møtet var også tilstede representanter fra BFO Luftforsvaret, BFO Hovedstyret og BFO Region Nord, i tillegg til Leder Kommunikasjonsavdelingen i BFO.

På møtet så konstituerte interimstyret seg og Leder Interimstyret BFO Evenes vil bli Ron Torbjørnsen, Nestleder er Ivar Arne Waagen.

BFO gratulerer!