Årets stipender er sendt ut!

Da har BFO fordelt stipendmidlene for 2019-2020. Det var 246 søknader som favnet så å si alle utdanningsbehov.Søkerne har fått bekreftelse på e-post

246 medlemmer fikk denne uka tilsendt e-post hvor de fikk bekreftet sin tildeling. Dette er noe flere enn forrige år, og viser at det er mange som ser verdien av å ha formell utdanning. De aller fleste søknadene dreier seg om støtte til Bachelor- og Master-utdanning, og flere har fått støtte til å få godkjent videregående opplæring og forsterke vitnemålet for å konkurrere seg inn på ønsket studie.

Fokus nedlagt, kutt i støtte

Forsvaret ar kuttet så å si all støtte til og tilbud om utdanning for sine ansatte. Dette skjedde samtidig med nedleggelsen av Fokus, og det er en helt tydelig sammenheng mellom denne (lite kloke) beslutningen og en eksplosjon av søknader hos oss. Det er veldig synd at Forsvaret er tvunget til å nedprioritere kompetanse på denne måten – det handler om reduserte driftsmidler. Penga skal gå til «den operative virksomhet» - jeg lurer nå på om dette er rett måte for å sikre videre vekst og utvikling.

BFO ser også at det er en del søknader til funksjonell utdanning for å ivareta krav i den daglige jobben. Veldig konket var det mange som har søkt om førerkort på snøscooter. Dette er en utdanning som ikke gir stor tildeling. Og for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til alle, jobber vi nå med å kunne tilby et eksklusivt helgetilbud for våre medlemmer i Indre Troms og i Finnmark. Dette vil bety at du som medlem kun betaler en egenandel som er langt under markedsprisen. Her kommer det mer informasjon om litt – følg med!

Individuell behandling

Alle søknadene har blitt individuelt behandlet basert på statuttene for ordningen. Disse finner du på hjemmesiden vår, og de er gjengitt i grovt i selve tildelingsskrivet. Samtidig er det da også sikkert mange som lurer på «Hvorfor fikk jeg ikke mer når jeg søkte om 12 500,-?». Jeg er den første til å erkjenne at utdanning i Norge er dyrt. Det blir heller ikke billigere når Forsvaret er lokalisert der «ingen skulle tru at nokon ville …» og studier på fritiden innebærer store reiseutgifter. Derfor har også svært mange søkt om maksimalt beløp – noe vi ikke klarer å innfri med ressursene BFO har. Derfor har alle fått dekket deler av sine utgifter, beløpets størrelse varierer basert på hvordan man scorer på de ulike kriteriene.

Vårt bidrag er økonomisk

Vi i BFO håper at du får økt motivasjonen til å gjennomføre studiene dine noe. Vårt bidrag er av økonomisk art, men også en anerkjennelse for den innsats du legger ned for deg selv, Forsvaret og – for mange, våre medlemmer. Husk å ta vare på den e-posten du nå har fått, les den og send inn bekreftelser på gjennomført utdanning innen 30. august 2020.