Forsvaret vil ha flere kvinner

- men vil Forsvaret ha flere mødre?Etter mangeårig hardt arbeid har forsvarsledelsen solt seg i glansen av økende kvinneandel i Forsvaret. Det har vært en lang kamp, som på ingen måte er ferdigkjempet. Stridsevne, diskriminering, garderobekultur og en rekke andre temaer har vært på dagsordenen i forbindelse med kvinners inntog i Forsvaret. Mange vil si at vi har kommet langt i forhold til andre land. Når det er sagt, er det ikke mange måneder siden den høyrevridde nettsiden resett.no startet en debatt som resulterte i at en kvinnelig kaptein måtte forsvare sin eksistens som offiser fordi hun var kvinne, på direktesendt TV. Med andre ord: Vi har langt igjen. 

En debatt som har fått ligge stille er hvordan Forsvaret behandler sine gravide kvinner. Det kan virke som at man har ønsket seg kvinner til forsvaret, uten å egentlig tenke over konsekvensen av at de ikke er menn. 

Etter samtaler med en rekke gravide kvinner ser vi et mønster. Vi ser mellomledere som ikke vet hva de skal gjøre og hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Vi ser personelloffiserer, som i utgangspunktet skal hjelpe og tilrettelegge, men som gjør det motsatte. Vi ser kvinner som skammer seg, kvinner som går ned i lønn og kvinner som mister stillinger og meningsfulle arbeidsdager. Man skulle nesten tro at man ikke har tenkt over at unge kvinner kommer til å få barn. Det burde ikke komme som et sjokk da sju prosent av alle kvinner mellom 20-40 år gravide.

I sin nyttårstale oppfordret Statsministeren kvinner til å få flere barn på et tidligere tidspunkt i livet. Statsministeren vil ha flere kvinner inn i Forsvaret. Forsvaret vil også gjerne ha flere kvinner inn i Forsvaret. Det er bra. Dessverre ser vi at det er en lang vei å gå når det oppleves som både skummelt og vanskelig å bli gravid i Forsvaret.  

Den berømte noen må blande graviditet og politikk. Det bør avklares hvem som har ansvar for tilretteleggingen for den gravide, og hvordan Forsvaret skal tilrettelegge på en best mulig måte. I spesielle virksomheter har man vanlige problemer som må imøtegås med spesielle tiltak. Forsvaret har gode rutiner på mye, men det er ingen felles rutiner for hvordan man skal behandle gravide. Dette har vi fått høre fra flere gravide- og tidligere gravide kvinner. Vi håper derfor at Forsvaret kan innarbeide klare rutiner for hva en leder skal gjøre når en kvinne i avdelingen blir gravid. Vi mener det er viktig å starte tidlig med veiledningssamtaler, gjerne mellom den gravide, leder, en fra personellavdelingen og en helsefaglig person fra bedriftshelsetjenesten. Fokuset må være på tilrettelegging og oppfølging av den gravide. Hvis den gravide må bytte stilling på grunn av risikable arbeidsoppgaver, må Forsvaret kunne tilby vedkommende en givende stilling hvor det legges til rette for et meningsfylt arbeid. Det betyr at arbeidet må speile kompetansenivået til vedkommende. For å kunne gi en gravid kvinne som ikke kan stå i stilling et givende arbeid, må man planlegge langsiktig. Det er vanskelig eller umulig for en mellomleder å finne opp en givende stilling dersom man ikke har tilrettelagt for dette på forhånd.  

Forsvaret må også tenke lengre enn det de gjør i dag. Hva gjør man med den ansatte kvinnen når hun er ferdig i permisjon og returnerer til arbeid? Her kommer familiepolitikken inn med full kraft. Her må arbeidstaker og Forsvaret sammen finne frem til en løsning som vil kunne passe både Forsvaret og den ferske familien. For at dette skal fungere må ledere i Forsvaret ha fleksibilitet. En kombinasjon av fleksibilitet og klare og gjennomtenkte retningslinjer tror vi vil øke arbeidsgleden, tilliten og kampkraften.

En god gravidpolitikk vil bidra til å styrke omdømmet til Forsvaret, og sikre at kvinner ønsker å velge Forsvaret til tross for at de ønsker å stifte familie, også i operative stillinger. Dette bør være et mål, for forsvarsledelsen og politikerne.

BFO håper at gravidpolitikk kan komme på dagsordenen, og vi oppfordrer forsvarsledelsen til å lage en strategi for hvordan gravide kvinner i Forsvaret skal ivaretas, under- og i perioden etter graviditet. Det kan ikke være opp til den enkelte leder eller personaloffiser å råde over skjebnen til en gravid ansatt. 

Forsvaret taper dyktige kvinner hver dag. Dersom Forsvaret ikke viser kvinner at det er greit å få barn vil vi aldri nå målet om lik kjønnsfordeling og likestilling. 

Vi minner våre medlemmer om at din tillitsvalgte vil kunne hjelpe deg med utfordringer knyttet til graviditet eller familiepolitiske situasjoner. Du forsvarer landet – Vi forsvarer deg!

Hvis du ønsker å dele din erfaring om det å være gravid i Forsvaret, kontakt oss.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som gravid i Forsvaret? Vi har samlet relevant informasjon til både arbeidsgiver og den gravide arbeidstaker. Siden finner du her.