Omstilling

Avtaleverk rundt omstilling i Staten og Forsvaret. Rettigheter og plikter dersom du blir omfattet av omstilling.Som ansatt i Forsvaret vil du bli utsatt for omstilling på ett eller annet tidspunkt. Vit da at du har særskilte rettigheter som er ment å ta vare på deg som enkeltmenneske.

Omstilling skal lønne seg

Vår oppgave i en omstilling er å sørge for at prosessene går som de skal og at våre tillitsvalgte får den medbestemmelsen grunnloven gir hjemmel for.

"Ivaretagelse av medlemmene er det viktigste for våre tillitsvalgte i en omstillingsprosess."
Jens Jahren, Leder BFO

Tillitsvalgte om omstilling

"Medbestemmelse sikrer effektive omstillinger."
Ragnar Dahl, Forhandlingsleder
"Arbeidsmiljøutvalget er en sentral aktør i omstillinger"
John Strømseng, ATV Marinen

Kontaktpersoner BFO omstilling

Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Tom Skyrud
Forhandlingsleder Medbestemmelse
473 87 648
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521